U bent hier

De open dag als basis voor continuïteit

Veel, zo niet alle, scholen voor voortgezet onderwijs hebben onlangs een digitale of hybride open dag gehad. Het belangrijkste doel is om leerlingen van basisscholen zodanig enthousiast te maken dat ze voor de betreffende school kiezen. Nog even en dan wordt duidelijk hoeveel leerlingen er dit jaar voor jouw school hebben gekozen. Komen de aantallen overeen met de verwachting?

Met behulp van gegevens die verzameld worden binnen jouw organisatie en gegevens die door DUO openbaar worden gepubliceerd, zijn leerlingenstromen (ook per onderwijstype) heel goed inzichtelijk te maken. Jouw organisatie heeft namelijk in de afgelopen jaren geregistreerd van welke basisscholen de leerlingen afkomstig zijn. En van deze scholen is bekend hoeveel leerlingen er in de jaren ervoor in groep 8 zaten. Hierdoor is de ontwikkeling van de belangstelling per basisschool helder inzichtelijk te maken. Daarnaast is ook per basisschool bekend hoe de schooladviezen in de loop der jaren zijn ontwikkeld, wat ook een verklaring kan zijn voor hogere of juiste lagere instroom van leerlingen.

Ontwikkeling van het voedingsgebied

Op basis van de aantallen leerlingen per basisschool (en op basis van de postcodes van de leerlingen) van bijvoorbeeld twee peildata is inzichtelijk te maken (met behulp van de Verus Viewer) hoe het voedingsgebied zich ontwikkelt. Wordt het gebied groter of juist kleiner? Zijn er verschuivingen opgetreden? En zijn die ontwikkelingen éénmalig of structureel? Wat betekent dat voor de toekomst?

Doorkijk naar de toekomst

Van alle basisscholen waar de kinderen, die op jouw open dag aanwezig waren, op dit moment leerling zijn is ook het totaal aantal leerlingen per groep bekend. Wat betekenen die aantallen in combinatie met het marktaandeel per school voor de verwachte instroom per basisschool voor de komende vier jaar? En hoe sluit de som van die aantallen op de leerlingenprognoses die nu worden gehanteerd?

Basis voor continuïteit

Bovenstaande werkwijze kan het gevoel op het gebied van leerlingenprognoses meer handen en voeten geven. En daarmee de basis vormen voor formatieplannen, de meerjarenbegroting en de continuïteitsparagraaf. Er zijn al organisaties die deze werkwijze willen borgen in hun PDCA-cyclus. Wil jij dat ook? Neem dan contact op met:

Nieuwe reactie inzenden

Auke Vlonk

analist / adviseur bedrijfsvoering en infrastructuur
0348 74 41 62