U bent hier

Bienvenido, bem vindo en benvenuto

Ex-medewerkers van Intertoys worden benaderd om in de zorg te gaan werken omdat ze dienstverlenend en loyaal zijn. En het Haagse HWW Zorg heeft ook tien verpleegkundigen uit Spanje, Portugal en Italië gehaald. Beide acties zijn een (klein) deel van de oplossing om het personeelstekort terug te dringen. Is het een kwestie van tijd voordat ook het onderwijs nog actiever personeel van buiten de gebaande paden gaat zoeken? Of zijn er andere, meer voor de hand liggende, oplossingen?

Kwantiteit en kwaliteit

Bij de risicoanalyses die we uitvoeren voor met name besturen in het primair onderwijs staat het personeelstekort steevast in de top-3 risico’s. Maar het gaat hier niet alleen om het kwantitatieve tekort. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve tekorten leiden tot werkdruk, tot meer verzuim, met als gevolg… inderdaad, nog meer tekorten en allerlei listen om toch maar iemand voor de klas te hebben staan.

Creativiteit gewenst

Schoolbesturen worden steeds creatiever in het zoeken en vinden van oplossingen. De ene oplossing is uiteraard wenselijker dan de andere. Strategisch personeelsbeleid en het opleiden (‘een leven lang leren’) van personeel worden belangrijker. Er zijn organisaties die op (kortdurende) personeelstekorten inspringen door creatieve dagprogramma’s aan te bieden. Maar soms is het ook nodig om de directeur voor de klas te zetten, gebruik te maken van dure inhuur of zelfs van iemand zonder de juiste diploma’s. Onwenselijke, tijdelijke oplossingen, maar wel noodzakelijk.

Oplossingen?

Zelf ben ik benieuwd welke oplossingen er nog meer zijn. Is het mogelijk om het onderwijs anders te organiseren en van de nood een deugd te maken? In hoeverre kan de trend van de dalende parttimeratio worden omgebogen? Levert ‘een leven lang leren’ echt een bijdrage? Moet er, zoals in de zorg, ook naar het buitenland gekeken worden? Welke rol kan technologie spelen om de personeelstekorten te verminderen? Wat kan het onderwijs van de zorg leren en andersom? Ze hebben immers grotendeels te maken met hetzelfde probleem.

Seminar

Bovenstaande vragen komen aan bod tijdens het seminar Personeelstekorten in de publieke sector dat op woensdag 5 juni bij het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt gehouden. Namens de Nederlandse Vereniging voor Demografie organiseer ik dit seminar gezamenlijk met het SCP. Voor meer informatie en om u aan te melden verwijs ik u graag naar de flyer. Uiteraard mag u ook contact met mij opnemen.

Verus Bedrijfsvoering & Infrastructuur biedt u een sparringsgesprek aan waarin we het nut van risicoanalyses bespreken en het verder kunnen hebben over personeelsstromen, planning van scholen en de financiële situatie van het bestuur. Uiteraard kunt u ook andere onderwerpen op het gebied van bedrijfsvoering aan de orde stellen. Een sparringsgesprek is voor leden van Verus altijd gratis. Interesse? Neem contact met me op, we komen graag bij u langs.

Nieuwe reactie inzenden

Auke Vlonk

analist / adviseur scholenplanning
0348 74 41 62