U bent hier

Coronatijd en school: hoe blijven we – ondanks verschillen – toch met elkaar in verbinding?

De scholen blijven vooralsnog open. We hebben met zijn allen de bezorgdheid over een juiste aanpak tegen corona op school en de gevolgen daarvan. En niet te vergeten: we hebben gemeen dat we het beste willen voor de kinderen. Maar hoe kunnen we ondanks verschillen in opvattingen over de aanpak toch met elkaar in verbinding blijven? Aan de hand van een praktijkaanpak hopen wij je wat handvatten voor het goede gesprek mee te geven.

Is er binnen het team onvrede of onrust over de corona-aanpak? Of krijg je een bezorgde ouder op bezoek? Juist in deze tijd wil je verre weg blijven van escalatie en proberen een open, gemeenschappelijk gesprek te voeren. Het model van het Socratisch gesprek kan hierbij helpen. Dit is een denkgesprek, waarin je eerst gezamenlijk feiten onderzoekt zodat je afstand neemt van heersende meningen, emotionele reacties en vastgeroeste patronen. Het doel hiervan is om elkaar écht te verstaan en op zoek te gaan naar een gezamenlijk principe. Zo blijkt uit een rapportage van het Kennisplatform Integratie & Samenleving over polarisatie.

In zo’n gesprek wissel je van perspectief, waarbij je die van je gesprekspartner probeert te begrijpen. Met een open houding naar elkaar, door jezelf op te stellen voor denkkaders en betekenissen van anderen, goed en respectvol te luisteren en te vragen zorg je dat je uiteindelijk betere oplossingen kunt genereren om aan de behoefte van beide partijen te voldoen.

Tips voor het Socratisch gesprek:

  • Begin niet met praten over je eigen beeld of visie, maar vraag naar die van een ander. Jouw gesprekspartner zal daarop volgend zijn idee uitleggen.
  • Sluit aan bij de beleving van de ander door een samenvatting te vertellen van wat jouw gesprekspartner net aan jou heeft meegedeeld. Het beïnvloeden van een ander wordt namelijk niet gedaan door over je eigen opvattingen te praten.
  • Stel kritische en juiste vragen om jouw gesprekspartner te prikkelen tot het zien van een mogelijk ander perspectief. Hiermee kan de ander zelf tot de conclusie komen dat er ook andere alternatieven zijn. Het doel is om kritisch naar eigen uitspraken te kijken en waar nodig aan te passen.

Wanneer je merkt dat je niet verder komt in een gesprek, patronen zich herhalen, en dat de ander je misschien wel als ‘tegenpartij’ ziet, kunnen wij je hierin ondersteunen door een goed gesprek te faciliteren onder begeleiding van onpartijdige en gecertificeerde bemiddelaars. Uit het tijdschrift Conflicthantering van november jl. geeft Marc Simon Thomas een overzicht van onderzoeken naar bemiddeling die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. De relevantie van een gesprek onder begeleiding van een neutrale gesprekspartner is duidelijk.

Wij helpen je verder

Een eigentijdse vorm van conflicthantering past in de missie en visie van Verus. Hierdoor bieden wij onze leden bemiddeling aan als een eigen wijze van conflictoplossing. Alles dat van belang is en door de betrokkenen besproken wenst te worden komt op tafel, niet uitsluitend de juridische geschilpunten. Oplossingen worden door de deelnemers onderzocht, deze hebben het zelf in de hand en hoeven er geen verliezers te zijn. De lucht kan worden geklaard.

Wil je meer weten over bemiddeling? Neem dan contact op met de bemiddelaars van Verus. Een goed gesprek leidt tot verbinding, óók tijdens deze coronaperiode op school.  

Nieuwe reactie inzenden