U bent hier

Voorbereiding inspectiebezoek 2017-2018: Wat betekent het nieuwe onderzoekskader voor u als bestuurder?

23 nov 2017 | 14:00 / 16:00
Tilburg, Zwolle, Amersfoort

Met ingang van 1 augustus 2017 hanteert de inspectie het nieuwe onderzoekskader. Dat heeft gevolgen voor u als bestuurder, omdat u de spil wordt waarom het onderzoek draait.


Voorheen bezocht de inspectie één of meer van uw scholen en wendde zich vervolgens tot u. Nu start het onderzoek bij u en worden er hoge eisen gesteld aan de wijze waarop u zicht heeft op de ‘ontwikkelingen op uw scholen’ in de ruimste zin van het woord. Daarop baseert de inspectie vervolgens mede haar oordeel en de bevindingen over u en uw organisatie.

De inspectie heeft aangegeven dat zij zelf verwacht dat de nieuwe werkwijze tot meer negatieve oordelen zal leiden. Wij willen dat zo veel mogelijk voorkomen en ertoe bijdragen dat u goed toegerust bent voor het onderzoek van de inspectie. Daarvoor organiseren we enkele voorlichtingsbijeenkomsten.

In deze bijeenkomsten:

  • praten we u bij over wat u kunt verwachten van de procedure
  • worden eerder opgedane ervaringen gedeeld
  • onderzoeken we waar u nog vragen over heeft (en wat wij voor u kunnen betekenen)
  • bespreken we met u waar, op basis van wet- en regelgeving, de grenzen liggen van de bevoegdheden van de inspectie

Voor wie
Bestuurders in het PO, VO en SO

Waar, wanneer, hoe laat

  • Voor de regio Zuid in Tilburg (locatie St. Biezonderonderwijs) op 5 oktober 2017
  • Voor de regio Noord in Zwolle (locatie Landstede) op 12 oktober 2017
  • Voor de regio midden in Amersfoort (Het Leerhotel) op 26 oktober 2017
  • Extra bijeenkomst wegens grote belangstelling: Amersfoort (Het Leerhotel) op 23 november 2017

De bijeenkomsten zijn op donderdagen van 14.00 – 16.00 uur. 

Kosten
De bijeenkomsten zijn gratis

Meld u aan voor één van de bijeenkomsten

Meer informatie
Met vragen kunt u terecht bij het secretariaat van onze juridische afdeling: 0348 74 44 48.