U bent hier

Training Ziektewet, WGA en Vervangingsfonds

7 nov 2017 | 10:00 - 17:00
Zeist

Per 1 juli 2017 geldt een nieuwe arbowetgeving. De toekomst van het Vervangingsfonds is onzeker. Heeft u al een keuze gemaakt hoe u een eventueel eigenrisicodragerschap voor de ziektewet gaat inrichten? Hoe staat het met uw keuze rondom de WGA? Actuele onderwerpen die lastig zijn, maar wel om aandacht vragen.

Door de nieuwe wetgeving zal uw bestaande arbocontract herzien moeten worden. Er moet een preventiemedewerker worden aangesteld. Welke rechten en plichten heeft de preventiemedewerker en wat worden de rechten en plichten van de zieke werknemer door deze nieuwe wetgeving?

Niet alleen het Vervangingsfonds is van invloed op uw organisatie maar ook wetgeving rondom Ziektewet en WGA. Hoe kunt u dit nu regelen? Maakt u gebruik van eigen middelen of sluit u hiervoor een verzekering af? Wat komt er allemaal organisatorisch op u af? De financiële en organisatorische consequenties kunnen enorm zijn.

Training

Uit gesprekken met onze leden is gebleken dat maar weinig onderwijsinstellingen de consequenties van deze wettelijke wijzigingen en veranderingen goed kunnen overzien. Daarom heeft Verus samen met Avans+ de training Ziektewet, WGA en Vervangingsfonds ontwikkeld.

In deze training krijgt u inzicht in de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid voor uw organisatie. En natuurlijk bespreken we ook de alternatieven wanneer het Vervangingsfonds in de huidige vorm wordt opgeheven en de ins en outs van de Nieuwe Arbo wetgeving.

Sector

PO 

Voor wie

Bestuurders, (bovenschoolse) directeuren en personeelsfunctionarissen. Deze cursus is alleen voor leden van Verus.

Docenten

Janthony Wielink, Johan Kelder

Programma

De samenhang van preventie, re-integratie en financiering

  • Welke verplichtingen heeft de werkgever vanuit de Arbowet, Ziektewet, WIA en Burgerlijk Wetboek?
  • Wat zijn de verschillende keuzes in financiering van vervanging, ziekteverzuim, Ziektewet- en WGA-instroom?

Verzuimproces en verzuimkosten

  • Hoe grijpen loondoorbetaling bij ziekte en de Wet Verbetering poortwachter in elkaar?
  • Wat kost ziekteverzuim en welke aanvullende verplichtingen kent de (nieuwe) cao?
  • Wat is de functie van passende arbeid en wanneer moet het gebruikt worden?
  • Nieuwe arbowetgeving en de preventiemedewerker

Het financiële risico van loondoorbetaling

  • Hoe moet je verzuimcijfers interpreteren en wat is de infrastructuur van verzuim?
  • Wanneer is verzekeren van het risico van loondoorbetaling bij ziekte zinvol?
  • Welke verschillende verzekeringsvormen zijn beschikbaar en wat zijn de verschillen in dekking en kosten?
  • Hoe kan je effectief gebruik maken van een verzuimverzekeraar?

Met behulp van voorbeelden en casuïstiek over een fictief schoolbestuur wordt u wegwijs gemaakt in de financiële risico’s van ziekteverzuim en de (gunstige) beïnvloeding ervan.

Wanneer en waar?

De training duurt twee dagen en wordt gehouden in Zeist op 7 en 21 november 2017 van 10.00-17.00 uur.

Bewijs van Deelname en kosten

Na de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Kosten

We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk leden deze opleiding volgen, daarom bieden we hem aan voor een zeer gereduceerd tarief. De kosten zijn slechts € 695,- per persoon. Niet-Verus-leden betalen € 795,-.

Meld u nu aan voor deze training

Meer informatie

Wilt u graag eerst iemand spreken voordat u besluit om u in te schrijven voor deze training? Bel of mail dan met Carola van der Meeren.