U bent hier

Ruimte voor betekenis: leidinggeven aan betekenisgeving

27 okt 2020 | 13:00 - 17:00
Woerden

Leiderschaps- en organisatieontwikkeling in een ander perspectief

Bestuurlijk leidinggeven aan een onderwijsorganisatie is geen sinecure. In gewone tijden niet en al helemaal niet in de huidige uitzonderlijke tijden. Wat is er nodig? Beheersing en controle? Ruimte en vertrouwen? Aanvoelen en expertise? Tijdens de bijeenkomst Ruimte voor betekenis maakt u kennis met een vernieuwende en toekomstbestendige benadering. De benadering zet in op ontvankelijkheid, betekenisgeving en waarden. U bent van harte welkom!

Als bestuurder van een onderwijsorganisatie hebt u een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Of het nu gaat over het realiseren van onderwijskwaliteit, de verbinding met de maatschappelijke omgeving of het voorkomen van lerarentekorten. U moet er allemaal besluiten over nemen en op anticiperen. Bestaande oplossingen en plannen lijken niet altijd even goed meer te werken. Wij helpen u graag op weg om uw opgaven in een ander perspectief te plaatsen, zodat u tot betere beslissingen kunt komen.

Om de organisatie in haar kracht te zetten en besluiten te nemen die richting geven aan de toekomst, is soms een andere benadering nodig. Ruimte maken voor betekenis betekent in deze context: ruimte maken om de situatie zelf te laten spreken. Om dit andere geluid te kunnen ontdekken is het belangrijk dat u zich daarvoor openstelt. Vandaar dat gesproken wordt over ontvankelijkheid: ontvankelijk om het andere geluid, afkomstig uit intuïtie of ‘iets’ dat groter is dan wijzelf, te ontvangen!

Deze houding maakt het mogelijk om los te komen van bestaande denkpatronen en ruimte te geven aan nieuwe invalshoeken voor situaties die op uw pad komen en waar een antwoord op wordt verwacht. Een antwoord dat niet zomaar voor de hand lijkt te liggen. Van belang is om ruimte te scheppen om tot andere betekenisgeving dan het gebruikelijke of het voor de hand liggende te kunnen komen.

Kennismakingsbijeenkomst

Tijdens deze middag wordt verkend wat werken vanuit een principe van ontvankelijkheid voor u kan betekenen in relatie tot de ontwikkeling van uw school. Ook maakt u kennis met verschillende manieren om vanuit waarden en bedoelingen te werken en deze in te brengen in gesprekken met schoolleiders en in vraagstukken waarvan de oplossing niet meteen voor handen is.

We nodigen u uit om situaties in te brengen waarbij er sprake is van zaken die niet coherent en afgestemd (lijken te) zijn:

 • Wat hebben deze zaken u te zeggen?
 • Welke handelingsperspectieven ontvouwen zich als u ontvankelijk bent voor andere betekenissen dan de bekende?
 • Wat ontstaat er in uw organisatie als u spanningen niet te snel gladstrijkt, maar opzoekt en vruchtbaar probeert te maken?

We laten u zien en ervaren wat het inhoudt om ruimte te creëren voor nieuwe onverwachte betekenissen van opgaven en situaties waar u verantwoordelijk voor bent. Hoe u waardengericht leiderschap kunt  realiseren in een context van diversiteit, hectiek en overvolle agenda’s. Maar ook wat u hierbij remt en waar mogelijke knelpunten zitten en hoe u die kunt doorbreken. Dat gaan we samen met u ontdekken!

Programma

 • 13:00–13:40  |  Van beheersing naar ontvankelijkheid (Theo van der Zee). Vanuit ontvankelijkheid  richting geven aan schoolontwikkeling.
 • 13:45-14:50  |  Waardegericht leiderschap (Inge Andersen, lector Leiderschap in het Onderwijs, Penta Nova). Op zoek naar afstemming in uw organisatie: waar is er afstemming, maar waar ook niet en wat doet u daarmee?
 • 14:50-15:10  |  Pauze met snack
 • 15:10-16:00  |  Stabiliserende en destabiliserende krachten in de organisaties. Op zoek naar krachten in uw organisatie: wat houdt de organisatie in stand en welke rol speelt u hier zelf in?
 • 16:00-16:30  |  Van ervaring naar nieuwe voornemens (Theo van der Zee)
 • 16:30  |  Hapje & drankje

Voor wie?

Bestuurders van onderwijsorganisaties

Locatie

Kantoor Verus, Korenmolenlaan 2, Woerden

NB We houden uiteraard rekening met de corona-maatregelen.

Prijs

De prijs voor deze kennismakingsmiddag is € 150,-. Voor dit bedrag krijgt u ook twee publicaties die op de dag zelf worden uitgereikt:

 • het boek Leidinggeven aan wat komt van Theo van der Zee
 • de lectorale rede 'Leiders van betekenis' van Inge Andersen

NB Als u iemand meeneemt, dan krijgt u € 50,- korting. Voor niet-leden is de prijs € 200,-. Als u als niet-lid iemand meeneemt is de prijs € 150,-.

Locatie

Kantoor Verus, Korenmolenlaan 2, Woerden

Meer weten?

Wilt u meer weten over de kennismakingsmiddag Ruimte voor betekenis? Neem dan contact op met Theo van der Zee. Hij vertelt u er graag meer over!


Meld u aan

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Theo van der Zee
coördinator en onderzoeker katholiek onderwijs
0348 74 44 28