U bent hier

Ledenraadpleging burgerschapsvorming

30 jan 2020 | 15:45 - 17:30
Amersfoort

Het thema burgerschapsvorming staat de laatste jaren in de belangstelling in het onderwijs. Er werd onder andere besloten tot een wetsvoorstel om de burgerschapsopdracht van scholen te verhelderen, Op vrijdag 29 november 2019 stuurde minister Slob het wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht naar de Tweede Kamer. De Kamer besloot donderdag 5 december snel van start te gaan: in januari kunnen de leden van de Tweede Kamer schriftelijke vragen stellen over het wetsvoorstel. De inhoudelijke behandeling volgt naar verwachting in het voorjaar.

Verus wil zich in zijn standpuntbepaling over burgerschapsvorming en het wetsvoorstel goed laten adviseren door leden en experts, zodat we deze helder voor het voetlicht kunnen brengen in politiek en samenleving. Daarom organiseren we op donderdag 30 januari 2020 een ledenraadpleging over het wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht. U bent van harte welkom op deze bijeenkomst.

Democratisch burgerschap

Terecht verwacht de overheid van het onderwijs dat er kwalitatief goed burgerschapsonderwijs gegeven wordt. Het gaat hierbij om de vorming tot democratisch burger, het oefenen in vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Dit zijn als het ware de ‘spelregels’ van de democratie. Sterker: Een goede invulling van onderwijs op het gebied van democratisch burgerschap kan de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat en (grondwettelijke) vrijheden versterken. Positief dus dat de minister aandacht vraagt voor democratische spelregels in het onderwijs.

Pedagogische vrijheid scholen

Verus kijkt echter ook kritisch naar het wetsvoorstel. Burgerschapsvorming moet voldoende ruimte laten voor het pedagogisch klimaat van scholen en standpunten van burgers. Binnen verschillende groepen in het land leven ideeën over wat goed leven en samenleven is. Scholen hebben daaraan zelf een bijdrage te leveren, vanuit hun eigen tradities, geschiedenis en praktijk.

Graag gaan wij hierover met u in gesprek. We stellen uw aanmelding erg op prijs!

Datum

30 januari 2020

Tijd

Inloop vanaf 15.30 uur
De bijeenkomst duurt van 15.45-17.30 uur

Locatie

Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, Amersfoort


Meld u aan

 

Vragen of opmerkingen?

adviseur public affairs
0348 74 44 37