U bent hier

Festival 'Met andere ogen' (VO en MBO)

9 jun 2022 | 13:00 - 18:00
Utrecht

Het festival 'Met andere ogen' voor VO en MBO vindt plaats op 9 juni 2022. Fijn om elkaar weer te ontmoeten en het inhoudelijke gesprek te voeren aan de hand van lezingen en workhops.

Datum: 9 juni 2022
Tijd: 13.00-18.00 uur
Locatie: De Fabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

Aanmelden

Aanmelden voor het festival doe je bij Anneke Uyterlinde: auyterlinde@verus.nl.

De lezingen en workshops

CALEIDOSCOPISCH KIJKEN

Birgit Pfeifer, practor Verschillen Waarderen

In een rondetafelgesprek gaan we verder in op de lezing Caleidoscopisch kijken naar Complexe Vraagstukken. Het doel is om praktijkvoorbeelden met elkaar te delen en te bespreken welke “Verkijkers” uit de lezing ons verder zouden kunnen helpen als een gesprek ‘bezieling’ mist. Wellicht ontstaan in dit ronde tafelgesprek ook nieuwe “verkijkers”.

FILM ALS VERBINDING

Joeri Bleumer, filmmaker, zinis.nl
Joeri maakt films door mensen te ontmoeten. Met anderen ontwikkelt hij bij die films verdiepende programma’s. Zo vinden zijn verhalen ook hun weg naar scholen. Bekijk en beleef de film als startpunt van het gesprek met hem dat inzet op verbinding.

SCHUURMACHINE

Spatiebalk, creatief bureau voor concept en realisatie van producten gericht op zingeving & identiteitsontwikkeling.

Help! Wat doe ik met schurende vraagstukken?

Beleef de schuurmachine en ga in gesprek met de makers van Spatiebalk.

Beelden van polarisatie in de samenleving zien we bijna dagelijks in de media. Die polarisatie komt soms ook terug in onze mbo-instellingen en klassen. Fakenieuws, een afwijkende mening durven geven, protesteren: het zijn allemaal zaken die kunnen schuren. Zelf kijk je ook vanuit je eigen perspectief en mis je soms andere perspectieven.

AGREE TO DISAGREE; ‘Van ja, maar naar ja, en’

John van Werven en Rieuwerd Medema, ROC Menso Alting

Met elkaar in gesprek over een onderwerp waarover jullie het niet eens zijn. Vermijd daarbij discussie en leer door verdiepende vragen te stellen meer over de motieven en overtuigingen van de ander. Deze werkvorm gebruikt Menso Alting in het burgerschapsonderwijs om een dialoog te creëren bij schurende thema’s.

EEN MOMENT VAN VERSTILLING

Vanuit gedachten Dalai Lama & Desmond Tutu

Voor jezelf of in een tweegesprek met andere ogen kijken naar enkele citaten uit ‘Het boek van vreugde’ van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en Aartsbisschop Desmond Tutu met Douglas Adams.

VR-EXPERIENCE MET ANDERE OGEN

Linde Arts, Critical Mass ontwikkelt tentoonstellingen, installaties, films en games die ogen openen en mensen laten reflecteren op hun eigen houding en gedrag.

De VR-experience ‘Met andere ogen’ is een indringende beleving over meedoen en mee kunnen doen. Op school, op werk, in de stad, in jouw team.

In deze sessie stap je middels virtual reality even in het leven van een ander en kijk je mee over de schouders van de hoofdpersoon en de omstander in een situatie van sociale uitsluiting. Je wordt meegenomen in de persoonlijke gedachten van deze personen en wordt zo geconfronteerd met de dilemma’s en meerdere perspectieven. Wat zou jij kiezen? Wat is jouw reactie? Wat vind jij belangrijk in dit gesprek? Met welk voornemen ga jij de volgende dag aan de slag?

KENNISMAKEN MET TEAM INCLUSIEF

Werken aan inclusie en verschillen waarderen

Het practoraat Verschillen Waarderen van de Federatie Christelijk MBO is samen met Landstede, MBO Utrecht, beiden lid van de federatie, en ROC Twente gestart met het thema ‘werken aan verschillen waarderen’. Het tweejarige project met de naam ‘Team Inclusief’, wil impact maken op school als het gaat om diversiteit, inclusie en gelijke kansen. In deze workshop neemt het ‘Team Inclusief’ de deelnemers mee in hun werkwijze. Aan de hand van concrete werkvormen ervaren de deelnemers hoe je individuele verhalen op kan halen en hoe je soms schurende thema’s rondom diversiteit bespreekbaar kan maken.

DIVERSIDATE

Gerdien Bertram-Troost (Vrije Universiteit Amsterdam), Hester IJsseling (Thomas More Hogeschool), Birgit Pfeifer (Practor Verschillen Waarderen), Hans Vogelzang (Greijdanus College), Jacomijn van der Kooij (Verus)

Maak kennis met de nieuwe werkplaats ‘The home we build together’. Hier wordt gewerkt an bouwstenen voor inclusiever onderwijs en bundelen we kennis en ervaring, Samen bouwen we aan inclusiever onderwijs met speciale aandacht voor levensbeschouwelijke diversiteit.

SERIOUS GAME OPEN DEUR?!

Anne Frank Stichting

Aanbellen bij een onbekende is spannend. Toch is dat precies wat mbo-studenten (virtueel) doen in de serious game Open Deur?!. Wie doet er open? Wat zeg je en hoe reageert de ander? Omgaan met diversiteit staat centraal. In deze online game komen studenten uit hun bubbel en leren ze zonder vooroordelen op de ander af te stappen. In de workshop krijg je nuttige tips om de game in te zetten bij je lessen burgerschap en ga je de game ervaren door het zelf te spelen (!) Ook krijg je een docentenhandleiding en gesprekskaarten met extra werkvormen.

HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR MAKEN; WEES NIEUWSGIERIG!

Danae Bodewes, Ilse Ouwens, Fontys Hogeschool

Nieuwsgierige mensen zijn meer omgevingsbewust omdat ze meer open staan voor het onbekende, het onverwachte en het onzekere. Als nieuwsgierigheid je DNA is, ben je in staat om te vinden zonder concreet doel voor ogen te hebben.  Maar...Op welke manier ben jij nieuwsgierig? En hoe draag jij bij aan een nieuwsgierige cultuur? Dit gaan we op interactieve wijze verkennen door een mix van theorie, praktische voorbeelden, prikkelende vragen en oefeningen. We maken het onzichtbare zichtbaar.

Aanmelden

Aanmelden voor het festival doe je bij Anneke Uyterlinde: auyterlinde@verus.nl.

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Anneke Uyterlinde
secretaresse / secretaris
0348 74 44 77