U bent hier

Conferentie 2022 Naar Inclusiever Onderwijs

1 jun 2022 | 10:00 - 17:00
Bussum

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs'. Verus is een van de initiatiefnemers van het platform.

De conferentie vindt plaats in Spant! Bussum en er is een rijk en gevarieerd programma samengesteld dat interessant kan zijn voor iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of je nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of je nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Na de opening volgt een panelgesprek met partners van het platform, in het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten. We gaan in op de actualiteit en vooral kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs. Speciale gast is Francesco Veenstra, de nieuwe Rijksbouwmeester, waarmee het platform samenwerkt op het gebied van passende huisvesting en inclusieve scholenbouw. (Zie ook het webinar van Verus hierover.)

Het platform heeft ruim 30 kortere en langere sessies geprogrammeerd met veel schoolvoorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs inclusief bijdragen uit het gespecialiseerd onderwijs. Er zijn sessies met een specifieke focus op onder meer leraren, ouders en leerlingen, op schoolleiders, de ondersteuningsstructuur en professionalisering/opleidingen, en op de rol van samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgpartners en de benodigde bestuurlijke samenwerking.

Daarnaast zijn er sessies waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen en waarin de diverse ambassadeurs van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, de Rijksbouwmeester en buitenlandse experts participeren.

 

Programma en inschrijven

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Dico Baars
adviseur public affairs
0348 74 44 37