U bent hier

Algemene ledenvergadering Verus

9 dec 2020 | 09:30 - 11:30
Online

Leden van Verus zijn van harte welkom bij de algemene ledenvergadering op 9 december 2020.

We leggen u tijdens deze vergadering het strategisch beleidsplan 2021-2024 ter vaststelling voor. Daarnaast worden ook enkele onderwerpen van meer financiële aard (vaststelling jaarrekening 2019, contributie 2021 en begroting 2021) geagendeerd.

De ALV vindt plaats op:

datum: woensdag 9 december 2020
tijd: 9.30-11.30 uur
plaats: digitaal (via Microsoft Teams)

Uiterlijk woensdag 2 december 2020 ontvangt u de agenda en de vergaderstukken.

Digitaal

De ALV vindt digitaal plaats, conform artikel 6 in de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’. Om dit goed te kunnen laten verlopen, dient u zich vooraf aan te melden voor de ALV. Op het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld, ontvangt u ook de link naar de Teams-vergadering.

 

Meld u hier aan

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Marijke Floris
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 21