U bent hier

Producten

In deze brochure bieden we een inkijkje in de werking van één van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO in Nederland. Openhartig vertelt de bestuurder over het proces van samenwerken tussen...

PDF icon Download (2.2 MB)

In de WPO, WEC en WVO is opgenomen dat het bevoegd gezag verplicht is een klachtenregeling op te stellen. Deze modelregeling is ontwikkeld door de GCBO (Geschillencommissies bijzonder onderwijs). Zie...

PDF icon Download (258.33 KB)

De stageovereenkomst is een contract tussen uw school voor voortgezet onderwijs en het stagebedrijf waar uw leerlingen stage lopen. Dit model voldoet aan de eisen die verzekeraars daaraan stellen.

Bestand Download (33.59 KB)
Weet u welke contracten u allemaal hebt lopen in de school? Met dit model in Excel ziet u in één oogopslag wanneer een contract afloopt en u in actie moet...
€0,00

De model-detacheringsovereenkomst voor het primair onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Bestand Download (38.91 KB)

De model-detacheringsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Bestand Download (38.76 KB)
Een schoolbestuur kan een deel van een schoolgebouw in medegebruik geven of verhuren. De modelovereenkomsten 'Verhuur en medegebruik onderwijsruimte' kunt u als voorbeeld gebruiken bij het opstellen van een verhuur-...
€0,00

Mag een leerkracht nu wel of geen groepsapp aanmaken? Heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming gevolgen voor een protocol social media? En hoe gaat u ermee om als leerkrachten vrienden willen...

Bestand Download (43.69 KB)

Op elke school wordt gewerkt met elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Hier treft u een model aan met gedragsregels voor het verantwoord gebruik van deze EIC-middelen door het personeel.

 

Bestand Download (39.96 KB)

Schoolbesturen met tenminste 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de onderwijsorganisatie. Onze juristen maakten een modelregeling.

Narthex is een godsdienstpedagogisch tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie waarin bovendien aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. Narthex wordt gedragen door Verus en de Vereniging van Docenten...

Met de maatschappelijke stage (MAS) investeert een school in een unieke vorm van onderwijs. Tegelijk kan een school andere elementen van het curriculum en het onderwijs met de MAS versterken....

PDF icon Download (1008.28 KB)
Onderzoek naar de inspiratie, motivatie en levensbeschouwing van docenten in het voortgezet onderwijs. Het is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan mailen we u...
€0,00

Onderzoek in opdracht van Verus naar de visie van ouders op brede onderwijskwaliteit. Uitgevoerd door Kaski, onderzoekscentrum religie en samenleving aan de Radboud Universiteit.

PDF icon Download (574.44 KB)
Dit spel helpt u om als schoolteam op een speelse manier met elkaar in gesprek te gaan over wat u inspireert en bezielt.
€21,00

Als school hebt u beleid nodig voor schorsing en verwijdering van leerlingen. In dit modelprotocol voor het primair onderwijs zijn procedures beschreven voor time-out, schorsing en verwijdering. Er is ook...

Brochure over samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan mailen we u de pdf toe.
€0,00

Onderzoek naar factoren in een samenwerkingsverband passend onderwijs, die invloed hebben op de samenwerking en het behalen van de doelen van het verband.

PDF icon Download (1.42 MB)
Dit verhaal wil prikkelen tot gesprek in christelijke onderwijsinstellingen over hun droom voor de toekomst en tot het ontwerpen van een eigen scenario. Voor dat gesprek – en voor een...
€5,00
In dit boek zoekt Dick den Bakker naar het eigene van christelijk geïnspireerd onderwijs in een seculiere tijd. Twee zaken vragen aandacht: hoe kun je in dat onderwijs de verbinding...
€15,00

Hoe kunnen bestuur en intern toezicht gezamenlijk gestalte geven aan strategisch partnerschap zonder op elkaars stoel te gaan zitten? Dat heeft Rienk Goodijk in opdracht van Verus onderzocht. De resultaten...

PDF icon Download (385.96 KB)

Onderzoek naar de verhouding tussen bestuur, intern toezicht en stakeholders in het onderwijs: mogelijkheden, condities, grenzen.

PDF icon Download (1.56 MB)

In deze THEMA verkennen we allerlei aspecten van ouderbetrokkenheid bij de school en reiken we mogelijkheden aan om deze te versterken.

Bestand Download (632.78 KB)
Voor leden van Verus hebben we de Toolkit AVG samengesteld. Deze is gratis en bestaat uit stappenplannen, checklists, sjablonen en handreikingen. Er zit een handige leidraad bij, die u helpt...
€0,00

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.07 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.38 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.2 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (7.92 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (5.6 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.18 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (5.22 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.02 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (4.44 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.93 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (1.72 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.16 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (1.79 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.91 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.69 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.12 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.54 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.5 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.61 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.51 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.3 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.92 MB)

We hebben een aantal handvatten op een rij gezet voor de communicatie met ouders over vluchtelingenkinderen op uw school. We geven aan wat u kunt doen op de korte en...

PDF icon Download (668.41 KB)

Als u op school functiedifferentiatie toepast en niet-normfuncties ontwikkelt moet u deze functies beschrijven en waarderen met FUWA-PO. Dit functiewaarderingssysteem bestaat uit een meetsysteem en een set van voorbeeldfuncties.

Pagina's