U bent hier

Producten

In deze 'wegwijzer' voor het primair onderwijs geven we beknopt en overzichtelijk weer waar je bij de toelating van kinderen tot jouw school aan kunt en moet denken.

Hoe kunnen we op een nieuwe manier naar het onderwijs kijken waardoor het bijdraagt aan een samenleving van vrije mensen? En wat betekent de vrijheid van onderwijs voor de manier...

PDF icon Download (3.3 MB)

In dit boek onder redactie van Chris Hermans doen diverse auteurs een voorstel tot wisseling van perspectief van de vrijheid van onderwijs naar de vrijheid voor onderwijs.