U bent hier

Producten

Onderzoek in opdracht van Verus naar de visie van ouders op brede onderwijskwaliteit. Uitgevoerd door Kaski, onderzoekscentrum religie en samenleving aan de Radboud Universiteit.

PDF icon Download (574.44 KB)

Onderzoek naar factoren in een samenwerkingsverband passend onderwijs, die invloed hebben op de samenwerking en het behalen van de doelen van het verband.

PDF icon Download (1.42 MB)
Dit verhaal wil prikkelen tot gesprek in christelijke onderwijsinstellingen over hun droom voor de toekomst en tot het ontwerpen van een eigen scenario. Voor dat gesprek – en voor een...
€5,00
In dit boek zoekt Dick den Bakker naar het eigene van christelijk geïnspireerd onderwijs in een seculiere tijd. Twee zaken vragen aandacht: hoe kun je in dat onderwijs de verbinding...
€15,00

Hoe kunnen bestuur en intern toezicht gezamenlijk gestalte geven aan strategisch partnerschap zonder op elkaars stoel te gaan zitten? Dat heeft Rienk Goodijk in opdracht van Verus onderzocht. De resultaten...

PDF icon Download (385.96 KB)

Onderzoek naar de verhouding tussen bestuur, intern toezicht en stakeholders in het onderwijs: mogelijkheden, condities, grenzen.

PDF icon Download (1.56 MB)

In deze THEMA verkennen we allerlei aspecten van ouderbetrokkenheid bij de school en reiken we mogelijkheden aan om deze te versterken.

Bestand Download (632.78 KB)
Voor leden van Verus hebben we de Toolkit AVG samengesteld. Deze is gratis en bestaat uit stappenplannen, checklists, sjablonen en handreikingen. Er zit een handige leidraad bij, die u helpt...
€0,00

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.07 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.38 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.2 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (7.92 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (5.6 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.18 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (5.22 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.02 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (4.44 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.93 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (1.72 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.16 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (1.79 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.91 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.69 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.12 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.54 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (3.5 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.61 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.51 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.3 MB)

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

PDF icon Download (2.92 MB)

Als u op school functiedifferentiatie toepast en niet-normfuncties ontwikkelt moet u deze functies beschrijven en waarderen met FUWA-VO. Dit functiewaarderingssysteem bestaat uit een meetsysteem en een set van 72 voorbeeldfuncties.

Hoe moet u handelen bij situaties die zich kunnen voordoen in geval van gescheiden ouders? De juristen van Verus wijzen u de weg.

PDF icon Download (187.01 KB)

Pagina's