U bent hier

Scholen met lef

€15,00
In dit boek zoekt Dick den Bakker naar het eigene van christelijk geïnspireerd onderwijs in een seculiere tijd. Twee zaken vragen aandacht: hoe kun je in dat onderwijs de verbinding met de christelijke traditie – opnieuw – vormgeven (waaruit?) en wat betekent dit voor de maatschappelijke presentie van christelijk geïnspireerd onderwijs in de Nederlandse samenleving (waartoe?).

Het christelijk geïnspireerd onderwijs staat voor een niet eenvoudige opgave, aldus de auteur. Hij hoopt dat zijn overwegingen in dit boek deze opgave ondersteunen. Het gaat om scholen die het lef, het hart hebben om te laten zien waar ze voor staan en in hun onderwijs het hart van mensen, van kinderen weten te raken.

Hij schreef het boek uit liefde voor de huidige én toekomstige kinderen en jongeren die de scholen zullen bezoeken, in het geloof en de hoop dat zij zullen bijdragen aan een menswaardige samenleving.

Productinformatie

Auteur: Dick den Bakker
Uitgave: Besturenraad
06/13

Prijs

Leden: € 15,-
25 stuks: € 12,50 per stuk
50 stuks: € 10,- per stuk
Niet-leden: € 20,- per stuk
NB Exclusief verzendkosten en btw

NB Verus, vereniging voor christelijk onderwijs, en VKO, centrum voor katholiek onderwijs, zijn op 21 mei 2015 gefuseerd tot Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Deze uitgave is van voor de fusie.