U bent hier

Samen werken aan goed onderwijs

PDF icon Download (442.19 KB)

Regionale samenwerking is een veelgebruikt begrip. Het is soms wenselijk, soms noodzakelijk, maar tegelijk niet eenvoudig. U krijgt te maken met verschillende partijen, visies, belangen en ambities. U wilt ruimte houden voor de eigenheid van uw school. De Overlegraad PO-VO, waaraan Verus deelneemt, publiceerde de Notitie Regionale Samenwerking: Samen werken aan goed onderwijs.

In de Overlegraad PO-VO is in 2019 uitgebreid gesproken over de thematiek van de regionale samenwerking. Er is de laatste jaren veel meer aandacht ontstaan voor de brede maatschappelijke opgave van het onderwijs. Die maatschappelijke opgave vraagt om samenwerking.

Deze noodzaak wordt versterkt door o.a. de daling van het leerlingenaantal in grote delen van het land en het grote en acute lerarentekort. Tegen deze achtergrond heeft de Overlegraad PO-VO deze notitie uitgewerkt.

Met deze notitie willen de deelnemende organisaties de bereidheid tot samenwerking stimuleren en ondersteunen.

 

Overlegraad PO-VO

Sinds een aantal jaren komen vertegenwoordigers van de PO-Raad, VO-raad (de beide sectorraden) en ISBO, LVGS, VBS, Verus, VGS en VOS-ABB (de profielorganisaties) een aantal keren per jaar bijeen om met elkaar te spreken over thema’s die voor de beide sectoren, de besturen, scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen van belang zijn. Dit overlegorgaan heet de Overlegraad PO-VO.

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Dico Baars
adviseur public affairs
0348 74 44 37