U bent hier

Samen iets nieuws beginnen

€0,00
Brochure over samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Hij is gratis en exclusief voor leden van Verus. Als u hem bestelt dan mailen we u de pdf toe.

Deze brochure is bedoeld voor besturen en scholen die overwegen de beweging te maken naar een gecombineerd aanbod van onderwijs en opvang, al dan niet in de vorm van een integraal kindcentrum (IKC). 

In deze uitgave kijken we vanuit verschillende gezichtspunten naar de intensieve samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Hoe kan die worden vormgegeven? Wat betekent dit voor het personeel, voor de bedrijfsvoering en de huisvesting? Natuurlijk besteden we ook ruime aandacht aan de plaats die de levensbeschouwelijke identiteit krijgt bij de samenwerking. Wat is het gedeelde verhaal?

De meer theoretische informatie wordt afgewisseld met korte portretten van schoolbesturen en scholen die de stap al gezet hebben, of hem binnenkort gaan zetten. Mooie voorbeelden uit alle windstreken, op grotere of kleinere schaal en zowel uit katholieke als protestants-christelijke hoek.

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Robbert Jan de Vries
adviseur public affairs
0348 74 44 24