U bent hier

Protocol time-out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders PO/SBO/VSO

Als school hebt u beleid nodig voor schorsing en verwijdering van leerlingen. In dit modelprotocol voor het primair onderwijs zijn procedures beschreven voor time-out, schorsing en verwijdering. Er is ook in opgenomen hoe u kunt omgaan met onaanvaardbaar gedrag van ouders.

Geactualiseerde versie

Voor de zomervakantie van 2019 is een onderdeel uit bijlage 3 ‘model brief schorsen leerling’ die hoort bij het protocol geschrapt. Omwille van de spoedeisendheid van een schorsing is de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het schorsingsbesluit verwijderd. Ook de te volgen procedure is uit de modelbrief gehaald.

 

Download het Protocol time-out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders

Copyright © Verus

Op het 'Protocol time-out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders' van Verus rust een copyright.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze juridische helpdesk. Hebt u opmerkingen of suggesties in relatie tot dit protocol, dan kunt u terecht bij Angèle Knoben.

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Rieneke Vink
jurist helpdesk
0348 74 44 60
afbeelding van Angèle Knoben
jurist
0348 74 44 48