U bent hier

Protocol time-out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders PO/SBO/VSO

Als school hebt u beleid nodig voor schorsing en verwijdering van leerlingen. In dit modelprotocol voor het primair onderwijs zijn procedures beschreven voor time-out, schorsing en verwijdering. Er is ook in opgenomen hoe u kunt omgaan met onaanvaardbaar gedrag van ouders.

Download het Protocol time-out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders

Copyright © Verus
Op het 'Protocol time-out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders' van Verus rust een copyright.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze juridische helpdesk. Hebt u opmerkingen of suggesties in relatie tot dit protocol, dan kunt u terecht bij Loulène Boersma.

 

Vragen of opmerkingen?

jurist helpdesk
0348 74 44 60
jurist
0348 74 44 48