U bent hier

Eerste hulp bij personeelsproblemen

€0,00
In deze brochure geven onze advocaten en juristen advies over langdurig ziekteverzuim, arbeidsconflicten, ontslag en meer. Exclusief voor leden! Als u hem bestelt, mailen we u de pdf toe.

Een docent die geen orde kan houden, een medewerker die overspannen is, een leerkracht die weigert zich te houden aan gemaakte afspraken... Het zijn voorbeelden van personeelsproblemen die vragen om een zorgvuldige aanpak.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. Verus helpt scholen hierbij met juridisch advies en bijstand. Het is belangrijk dat er een actueel en zorgvuldig opgebouwd personeelsdossier is. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 is dit nog belangrijker geworden. 

In deze brochure leest u onder andere hoe u het  personeelsdossier op orde houdt en welke mogelijkheden u heeft om tijdig bij te sturen als een medewerker onvoldoende functioneert of zich niet aan de afspraken houdt. Ook worden de verschillende stappen bij langdurig ziekteverzuim en het beëindigen van een dienstverband onder de Wwz in deze brochure vermeld.

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jolien Janse-Velema
advocaat
0348 74 44 48