U bent hier

Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten onderwijs

€0,00
Verus heeft Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten opgesteld waarmee u uw positie als inkopende partij in het onderwijs versterkt en risico's vermindert. Als u ze bestelt dan mailen we u de documenten toe.

Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten onderwijs

Deze set algemene inkoopvoorwaarden heeft betrekking op leveringen en diensten. Hierin zijn allerlei zaken geregeld met het oog op aansprakelijkheid, algemene verplichtingen van uw wederpartij, facturering en betaling, boeteclausules, overmacht, ontbinding en allerlei andere zaken die aan de orde komen bij het sluiten van een overeenkomst. U ontvangt bovendien een uitleg over het gebruik van de voorwaarden.

Laatst geactualiseerd

April 2018. In de laatste versie zijn enkele bepalingen opgenomen in verband met de AVG.

Voor wie

Bestuurders, managers, financieel-, facilitair- en inkoopverantwoordelijken in het onderwijs.

Kosten

Gratis voor leden van Verus en collega-profielorganisaties VOS/ABB, VGS, ISBO, LVGS en VBS. Bent u geen lid van Verus, vraag de inkoopvoorwaarden dan aan via het Inkoop Centrum Onderwijs.

Disclaimer

Wij staan in voor de juridische juistheid en bruikbaarheid van deze inkoopvoorwaarden, maar zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik ervan, omdat er meer aspecten meespelen die de juridische relaties tussen partijen bepalen.

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Joost Rog
adviseur inkoop en aanbesteden
0348 74 41 64