U bent hier

Opleidingen

Wat zijn uw drijfveren als directeur of bestuurder? Wanneer bent u tevreden? Hoe krijgt u de dingen voor elkaar? Hoe krijgt u uw mensen mee? Wat vraagt dat van u als persoon? Hoe dient u het belang van uw organisatie?

Wilt u snel op de hoogte zijn van wat er speelt binnen het onderwijs? Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders (leden raad van toezicht of toezichthoudend/uitvoerend bestuur) in het primair of voortgezet onderwijs, die net gestart zijn.

 

Succesvol besturen van en toezicht houden op een onderwijsinstelling is niet makkelijk. In deze masterclasses worden de verschillende aspecten van het besturen en toezicht houden behandeld.

We hebben een breed scala aan basistrainingen voor ouders en personeelsleden die actief zijn in de (G)MR op school en daar nog niet heel goed in thuis zijn. Het varieert van een training voor (G)MR-leden die net beginnen tot specifieke...

Hoe vertel je Bijbelverhalen zó dat ze echt iets voor je leerlingen gaan betekenen? Wat betekenen ze eigenlijk voor jezelf en waarom vinden jij en je school het belangrijk om ze te vertellen?

'Wie zijn wij als school?' Zou u deze vraag hetzelfde beantwoorden als uw leerkrachten? Hoe u het voor elkaar krijgt om samen met uw team een eenduidig en specifiek antwoord te formuleren en te verwoorden waar uw school voor staat,...

Begin 2019 biedt de Verus Academie weer een inspirerende studiereis aan naar Israël en de Palestijnse gebieden. De reis kent drie thema’s: leiderschap, onderwijs en spiritualiteit. U doet nieuwe inspiratie op en komt op adem in dit bijzondere gebied.

Wat is er nodig is om voorbíj inspectiekaders het eigen verhaal van de school 'sturend' te laten zijn in de dagelijkse praktijk? Het nieuwe toezichtkader nodigt scholen uit om hun eigen kwaliteitsambities te formuleren en op te nemen in het...

Wat bezielt mensen… om in het onderwijs te werken? Wat drijft leraren en schoolleiders in hun vak en als persoon? Wat geeft energie voor je werk op school, en waardoor lekt die juist weg? Wat draag je mee als ballast, en...

In deze leergesprekken worden thema’s behandeld die zich bevinden op het kruispunt van onderwijs, religie en filosofie. Elk thema wordt verbonden aan een notie die bekend is uit het onderwijs.

In deze leergang gaat het om het ontwikkelen van een brede en kritische visie op de school als gemeenschap binnen de samenleving.

Samen met Sardes en kinderopvangorganisatie Royal Kids Home verzorg Verus deze nieuwe leergang over het leidinggeven aan een IKC.

Sinds 2014 geldt dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Soms vraagt dat om extra ondersteuning. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Medezeggenschap in het kader van passend onderwijs...

Wilt u meer dan alleen een goede manager zijn en vanuit een visie leidinggeven aan een team van professionals, met oog voor waarden en gemeenschap en met een focus op het leren van de leerlingen?

Het belangrijkste instrument om leiding te geven bent u zelf. Na het volgen van deze leergang bent u in staat om het verschil te maken.

Goed onderwijs is onlosmakelijk verbonden met het herstel van het pedagogische, persoonsvorming en van de bedoelingen (‘why’) van het onderwijs. Het stelt andere vragen aan uw leiderschap dan het managen van de harde kant van kwaliteitszorg.

Wilt u een bijzondere avond voor de ouders van uw school organiseren? Thema-avonden kunnen worden aangevraagd door de school of de oudergeleding binnen de school. Ze zijn geschikt voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, tenzij anders vermeld.

Deze cursus zoomt in op de verschillende (nieuwe) mogelijkheden van partnerschap tussen school en ouders.