U bent hier

Thema-avonden voor ouders

Wilt u een bijzondere avond voor de ouders van uw school organiseren? Thema-avonden kunnen worden aangevraagd door de school of de oudergeleding binnen de school. Ze zijn geschikt voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, tenzij anders vermeld.

Wat drijft uw puber?

Als ouder wilt u dat uw kind zich thuis voelt op school en zijn best doet. Graag wilt u uw kind daarbij helpen. Maar hoe? Vindt u het ook moeilijk om uw puber echt te bereiken en te motiveren? Adviseurs van Verus bieden u daar handvatten voor. We gebruiken Management Drives Junior, een methode om drijfveren, sterke punten en valkuilen in kaart te brengen. U begrijpt beter wat uw kind motiveert en hoe u het kunt bereiken en ondersteunen. Een interactieve en inspirerende bijeenkomst voor ouders/verzorgers en, indien gewenst, samen met leerlingen. (voortgezet onderwijs)

Positive Behavior Support: opvoeden in vertrouwen

Wat gebeurt er met het klimaat op school èn thuis als we onze aandacht richten op bemoedigen in plaats van straffen? Als we het gewenste gedrag belonen en de aandacht voor het ongewenste gedrag zo klein mogelijk houden? De PBS-adviseur van Verus, die binnen zijn eigen school ook nauw met ouders samenwerkt, vertelt over de achtergronden van PBS en gaat in op de vraag of deze manier van 'zien' eveneens kan worden ingezet in de opvoeding thuis. (voortgezet onderwijs)

Wat moet ik met die Bijbelverhalen?

Misschien denkt u wel eens ‘waar heeft mijn kind het over?’ als het thuis vertelt over een Bijbelverhaal dat het op school heeft gehoord. Of vraagt u zich af waarom de school die verhalen zo belangrijk vindt en wat u er thuis mee moet. Tijdens deze ouderavond(en) gaan we in gesprek over de betekenis die Bijbelverhalen kunnen hebben, ook voor niet-gelovigen. (primair onderwijs)

Geluk, kun je dat leren?

Al eeuwen lang is ‘geluk’ een belangrijk thema. Grote filosofen schreven erover. Momenteel is het een populair onderwerp van wetenschappelijk onderzoek met vele boeken tot gevolg. Maar wat is geluk eigenlijk en hoe bereik je het in deze tijd? En: kunt u uw kinderen helpen om gelukkige mensen te worden? Deze bijeenkomst nodigt uit tot het delen van ervaringen en eigen wijsheid en reikt inzichten, beelden en materiaal aan voor u als opvoeder. Bij voorkeur combineren we deze bijeenkomst met ‘geluksbrengers’: een gezamenlijke maaltijd, mooie muziek, een stiltemoment in de natuur of een inspirerende locatie. (primair onderwijs)

Stevig in je schoenen staan

Het opvoeden van uw kind(eren) is een hele uitdaging! Wat is verstandig, wat niet? Eén van de kernwoorden van een verantwoorde opvoeding is: STIMULEREN. Tijdens deze interactieve thema-avond gaan we met elkaar in gesprek over het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Zodat uw kind weerbaarheid ontwikkelt. En stevig in zijn/haar schoenen komt te staan. Maar u als ouder ook!

Puber in huis!

Het valt niet altijd mee, een puber in huis. Daarom voor u als ouder een luchtige, interactieve avond vol herkenning met inzichten en tips. Aan de orde komen: typisch pubergedrag, het puberbrein, communicatie, motivatie, regels en afspraken. (voortgezet onderwijs)

Pesten! Wat kunnen we doen?

Op scholen worden verschillende anti-pestprogramma’s gebruikt. Het blijft een gevoelig onderwerp, ook voor ouders. Juist daarom deze bijeenkomst met aandacht voor ALLE kinderen die met pesten te maken hebben. Aan de orde komen: waar komt pesten vandaan, typisch pestgedrag (ook online), de 5-sporenaanpak. En natuurlijk de belangrijke vraag: wat kunt u als ouder doen? Want niets doen is geen optie!

Is uw kind media-wijs genoeg?

Mediawijsheid is het kritisch leren omgaan met sociale media, gamen en tv kijken. Hoe helpt u als ouder om uw kind(eren) bewust te maken van de toenemende mogelijkheden, maar ook van de gevaren die hiermee samenhangen? Concrete tips en het uitwisselen van ervaringen helpen u op deze avond om de goede balans te vinden tussen vertrouwen en controleren.

De do’s & dont’s van grenzen stellen

Samen leven met uw kinderen met respect voor hen én respect voor uzelf. Uw kinderen beter begrijpen én op een duidelijke manier overbrengen wat u wilt. Meedeinen op de golven van het gezinsleven met de leuke én de moeilijke momenten. Misschien soms net even anders dan u gewend bent. Omdat u zoekt naar helderheid, duidelijkheid èn plezier. (primair onderwijs)

An Apple a Day...

Hoe vindt u als ouder een goede balans voor uw kind(eren) tussen achter de computer zitten en lichamelijke fitheid? Wat zijn eigenlijk de officiële streefnormen op het gebied van verantwoorde voeding en opgroeiende kinderen? En wat is een goed slaapritme en een goede psychosociale gezondheid? Tijdens deze avond krijgt u informatie en tips over gezondheidsvragen. Ook leert u hoe u uw gezinsleefstijl zo aanpast dat dit ten goede komt aan de fitheid en het welzijn van uw kind.

Druk, druk, druk

Ouders zijn vaak bekaf door het combineren van werk en gezin, sociale verplichtingen en andere zaken. Hoe kunt u zich een deel van die stress besparen? Een efficiënter huishouden, betere afspraken en het stellen van andere prioriteiten voor uw tijdsbesteding dragen allemaal bij. Tijdens deze avond krijgt u veel informatie en praktische tips voor meer ontspanning en rust.

Prijs

Deze prijzen gelden tot 30 deelnemers. Bij meer dan 30 deelnemers wordt de prijs in overleg bepaald.

  • Wat drijft uw puber?: € 750,-
  • Positive Behavior Support: opvoeden in vertrouwen: € 560,-
  • Wat moet ik met die Bijbelverhalen?: € 560,-
  • Geluk, kun je dat leren?: € 560.-
  • De overige avonden kosten elk € 450,-

 

Vraag een thema-avond aan

Vragen of opmerkingen?

adviseur ouderbetrokkenheid
0348 74 44 04
managementassistente
0348 74 41 01