U bent hier

Persoonlijk leiderschap en zingeving | VO

Welk onderwijs noemt u ‘goed’? Hoe kunt u het goede onderscheiden, delen  en doen? In deze praktijkgerichte leergang geeft u vorm en inhoud aan uw leiderschap rond goed onderwijs.

De leergang start met een biografisch interview om uw inspiratie, idealen en zingeving in uw werk op het spoor te komen. Door voordrachten, zelfstudie, werkvormen en gesprekken met andere deelnemers bouwt u gaandeweg aan het verhaal van goed onderwijs dat u in uw leiderschap wilt uitdragen.

Als u behoefte heeft aan inhoudelijke bezinning en herbronning dan is deze opleiding, die in samenwerking met de Radboud Universiteit wordt georganiseerd, echt een aanrader voor u!

Een beroep op andere leiderschapskwaliteiten

Kwaliteit van goed onderwijs is meer dan goede doorstroomcijfers en toetsresultaten. Het is verbonden met een pedagogische kijk op leerlingen: welke mogelijkheid wil bij deze leerling doorbreken? Wat is mijn visie als schoolleider op goed onderwijs in de casuïstiek goed leven, goed samenleven en goed leren?

Een pedagogische benadering van kwaliteit doet een beroep op andere leiderschapskwaliteiten van u dan het managen van de harde kant van kwaliteitszorg. Hoe klinkt in uw leiderschap uw verhaal van goed onderwijs door? Hoe worden praktijk en verhaal met elkaar verbonden? Hoe werkt dit door in het pedagogisch klimaat van uw school? En in de pedagogische waarneming, pedagogische duiding, pedagogische relatie en het pedagogisch handelen van leraren? Hoe kunt u ‘storytelling’ inzetten?

5 pijlers

Deze leergang rond persoonlijk leiderschap, goed onderwijs en zingeving is gebaseerd op vijf pijlers:

 1. Praktijk
 2. Persoonlijke biografie
 3. Theorie
 4. Verdieping
 5. Gesprekken

De ervaring wijst uit dat de combinatie van deze vijf elementen deze leergang echt onderscheidend maakt voor schoolleiders en directeuren.

Voor wie

Eindverantwoordelijk schoolleiders/vestigingsdirecteuren VO

Programma en data

 • Tijdsduur: van september 2020 tot eind april 2021
 • Intakegesprek (individueel): tussen 6 mei en 10 juni 2020
 • Twee individuele biografische gesprekken tussen 10 juni en 3 juli 2020 c.q. 9 september en 9 oktober 2020
 • Zes thematische blokken van vier weken die worden afgesloten met een bijeenkomst. Elke bijeenkomst duurt van 14:00-20:00 uur.  
 • De bijeenkomsten vinden plaats op:
  • Woensdag 7 oktober 2020 
  • Woensdag 11 november 2020 
  • Woensdag 9 december 2020 
  • Woensdag 3 februari 2021 
  • Woensdag 10 maart 2021 
  • Woensdag 14 april 2021

Kerndocenten

 • prof.dr. Chris Hermans (Verus-Radboud Universiteit)
 • dr. Theo van der Zee (Verus – Titus Brandsma instituut)
 • Sandra van Groningen MA MSc (Verus)

Niveau

Postacademische opleiding in samenwerking met de Radboud Universiteit

Studiebelasting

 • Studiebelasting: 140 SBU (5 EC) waarvan 36 SBU voor de bijeenkomsten; 96 SBU voor zelfstudie, en 8 SBU voor het biografische interview, feedbackgesprek en eindgesprek. Na afloop ontvangt u een certificaat van de Radboud Universiteit i.s.m. Verus.
 • Studiebelasting 168 SBU (6 EC) voor deelnemers die de leergang willen afsluiten met een werkstuk op masterniveau. 28 SBU voor het afsluitend werkstuk (2500 woorden; literatuur 300 woorden) onder verantwoordelijkheid van prof.dr. C. Hermans.

Kosten

€ 2.975,-

Overige informatie

 • Digitale leeromgeving dat per thematisch blok relevante literatuur rond leiderschap, goed onderwijs en zingeving biedt.
 • Eindgesprek aan de hand van uw portfolio met daarin een reflectie op uw eigen leeropbrengst en de eigen ontwikkeling in de toekomst op het snijvlak van persoonlijk leiderschap, goed onderwijs en zingeving.

 

Meld u aan

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Sandra van Groningen
adviseur identiteit
0348 74 44 44
afbeelding van Chris Hermans
wetenschappelijk adviseur
0348 74 44 49

'Het is een heel persoonlijke leerweg. Je wordt aangemoedigd om woorden te vinden voor wat je drijft'

Corinne Sebregts, rector scholengroep Het Plein in Eindhoven