U bent hier

Personeelsdossier, nut en noodzaak

Deze training geeft u meer inzicht in de arbeidssituatie van medewerkers en biedt aanknopingspunten voor de aanpak van functioneringsproblemen. Verder besteden we aandacht aan het opstellen van een gespreksverslag.

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden gaan we in op de volgende zaken:

  • Wat accepteert een leidinggevende van de medewerkers, waar liggen de grenzen?
  • Hoe kan een gevoel van onmacht bij een leidinggevende bij de aanpak van problemen worden voorkomen?
  • Wanneer gaat de leidinggevende gebeurtenissen/gesprekken vastleggen en welke waarde heeft een persoonlijke notitie? 
  • Wat zijn de minimale eisen bij verslaglegging?
  • Heeft een werknemer recht op inzage in zijn of haar dossier? 
  • Wat is het verschil tussen ‘onmacht/onvermogen’ en ‘onwil’?
  • Welke interventies en welke sancties zijn wanneer mogelijk?
  • Begrippen als goed werkgever en goed werknemer, redelijkheid en billijkheid, goede trouw, zorgvuldigheid en de motiveringsplicht.
  • Ziekte in combinatie met functioneringsproblemen.

Sector

Primair en voortgezet onderwijs, mbo

Voor wie

(Bovenschoolse) directeuren po, rectoren vo, bestuurders po/vo, direct leidinggevenden

Docenten

mr. Rosaria Di Lorenzo, mr. Jolien Janse-Velema, mr. Trudy Spaans, mr. Fenneke Scholten van Aschat

Duur

1 dagdeel

Incompany

We bieden deze cursus incompany aan. Vraag om een vrijblijvende offerte.

 

Meld u aan

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Rosaria Di Lorenzo
advocaat
0348 74 44 48