U bent hier

Personeelsbeleid in het onderwijs

Wij krijgen veel vragen over zaken die te maken hebben met Personeel & Organisatie in het onderwijs. De wet- en regelgeving blijkt lastig, ook voor ervaren P&O'ers die van buiten het onderwijs komen. In deze 3-daagse leergang Personeelsbeleid maken we je wegwijs in wat er in het onderwijs zoal speelt. De nadruk ligt daarbij op de praktische toepasbaarheid.

Programma

DAG 1

Algemene inleiding (Kees Jansen)

 • onderwijswetgeving
 • personeelsbeleid in de onderwijswetten (WPO, WVO, Wms)
 • hiërarchie van wet- en regelgeving
Wie van buitenaf naar het onderwijs kijkt wordt overweldigd door de indrukwekkende hoeveelheid wetten en regels. In deze module proberen we daar wat ordening in aan te brengen. Niet elk deel van de wet- en regelgeving heeft hetzelfde gewicht. Sommige delen zijn wel en andere niet aan democratische controle onderworpen. Ook voor het werk van de P&O'er heeft dat gevolgen.

Arbeidsmarkt (Kees Jansen)

 • werving en selectie/sollicitatiecode
 • functiebeschrijvingen
 • vervroegd uittreden
 • het vasthouden van medewerkers
 • deskundigheidsbevordering, competenties
 • krimp en sociale plannen
De arbeidsmarkt van het onderwijs is – net als de totale arbeidsmarkt – altijd in beweging. Hoe zorg je nu dat de school de juiste mensen binnen krijgt en houdt? Dat stelt eisen aan de procedures van werving en selectie, maar ook zicht op doorstroom en uitstroom, en niet te vergeten de demografische ontwikkeling van de eigen regio. In het uiterste geval moet een sociaal plan worden opgesteld.

DAG 2

Arbeidsvoorwaarden (Kicky Agbakuru, Kees Jansen)

 • arbeidsvoorwaarden algemeen
 • cao's
In de module arbeidsvoorwaarden worden de specifieke arbeidsvoorwaarden van het (primair of voortgezet) onderwijs besproken. Vergeleken met andere sectoren zijn de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs uitgebreid vastgelegd. Dit heeft geresulteerd in zeer omvangrijke cao’s. In deze module word je wegwijs gemaakt in deze cao. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de verschillende contractvormen, salaris en inschaling, vakantieverlof en andere verlofsoorten en de duurzame inzetbaarheid.

Arbeidsverhoudingen (Kees Jansen)

 • goed werkgeverschap
 • goed werknemerschap
 • medezeggenschap
 • cultuuraspecten
Van zowel werkgever als werknemer mag verwacht worden dat men in de onderlinge verhoudingen redelijkheid en billijkheid nastreeft. Dat krijgt zijn uitdrukking in goed werkgeverschap en goed werknemerschap. De P&O'er vervult daarbij vanuit zijn positie een belangrijke rol. Verder komen aan de orde zaken als organisatiecultuur en medezeggenschap, met name voor wat betreft de bevoegdheden van de personeelsgeleding van de (G)MR.

DAG 3

Arbeidsinhoud (Jolien Janse)

 • gesprekkencyclus
 • dossiervorming
 • disciplinaire maatregelen
 • beëindiging dienstverband
In de CAO staat onder andere beschreven, dat van de werknemer wordt verwacht dat hij de werkzaamheden behorende bij de functie waarin hij is benoemd op zich neemt. De wijze waarop de werknemer zijn functie vervult, kan te wensen over laten. Dit onderdeel van de leergang beoogt de deelnemers inzicht te geven in de aard van functioneringsproblemen van werknemers in het onderwijs en hen aanknopingspunten te bieden voor de aanpak van verschillende functioneringsproblemen. We besteden aandacht aan het opstellen van een gespreksverslag en op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsomstandigheden (Kicky Agbakuru)

 • ziekte en re-integratie
 • arbodienst en bedrijfsarts
 • RIE
Voor al het personeel in het onderwijs zijn de WIA en de Wet Poortwachter van toepassing. In  het onderwijs is er daarnaast een eigen regeling en ook in de cao zijn bepalingen opgenomen. Ook kun je in het onderwijs tegen specifieke problemen aanlopen. Als P&O'er zul je met alle regels rekening moeten houden. De zieke medewerker zal moeten worden begeleid, maar daarnaast moet worden voorkomen dat de werkgever onnodig tegen problemen en hoge lasten aanloopt. In deze module komen alle regels en de valkuilen aan de orde.

Opdrachten

Om het rendement voor je werk te verhogen, ontvang je vooraf materiaal om door te nemen. We vragen je aan de hand van het materiaal een paar opdrachten te maken.  Je kunt ook een eigen casus inbrengen. De tijdsinvestering vooraf zal per module ongeveer 1,5 uur zijn. 

Studiebelasting

De totale studiebelasting van de leergang is ongeveer 30 uur.

Bewijs van deelname

Na de leergang ontvang je een bewijs van deelname.

Voor wie

 • Personeelsfunctionarissen die voor het eerst in het onderwijs werkzaam zijn
 • Personeelsfunctionarissen die binnen de onderwijsorganisatie voorheen een andere rol hadden
 • Bestuurders en directieleden met P&O in hun portefeuille
 • Personeelsfunctionarissen die weer eens behoefte hebben aan een helicopterview over hun werkterrein

Docenten

 • mr. Kicky Agbakuru (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, ziekte en re-integratie)
 • mr. Jolien Janse (arbeidsinhoud, dossiervorming, beëindiging dienstverband)
 • mr. Kees Jansen (algemene inleiding, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, krimp en sociale plannen)

Wanneer

 • Dinsdag 11 oktober 2022
 • Dinsdag 1 november 2022
 • Dinsdag 15 november 2022

Hoe laat

De lesdagen zijn van 9.30-17.00 uur (inloop vanaf 9.00 uur). Inclusief lunch.

Waar

Kantoor Verus, Korenmolenlaan 2, Woerden

Prijs

We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk belanghebbenden de opleiding volgen, daarom bieden we deze aan voor een zeer gereduceerd tarief. De kosten zijn slechts € 750 per persoon. Prijs voor niet-Verus-leden: € 900. Inclusief lunch.

 

Meld je aan

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Kees Jansen
jurist
0348 74 44 34