U bent hier

Medezeggenschap en passend onderwijs

Sinds 2014 geldt dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Soms vraagt dat om extra ondersteuning. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Medezeggenschap in het kader van passend onderwijs is een vrij nieuw terrein. (G)MR- en OPR-leden kunnen veel baat hebben bij onderstaande trainingen.

Passend Onderwijs en de rol van de (G)MR

Besturen van samenwerkingsverbanden hebben zorgplicht voor alle leerlingen. Lukt het om voor elk kind een passende plek te vinden? Welke rol hebben ouders en docenten daarbij? Meestal gaat het goed, maar soms ook niet. Wat is basisondersteuning, extra ondersteuning en het ondersteuningsprofiel en wat betekent dat voor ouders en docenten? Welke rol kan de (G)MR hierbij vervullen.

Wilt u hierover meer weten, ga dan deze training doen met de (G)MR'en van uw bestuur.

Communicatie met de achterban voor OPR'en

Ondersteuningsplanraden (OPR'en) zijn het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband (SWV). Speciaal voor de OPR'en hebben we deze training.

De slagingskans van passend onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van de betrokkenheid en samenwerking van de participanten: besturen, directies, docenten en ouders. Wie is de achterban van de OPR? Welke mogelijkheden zijn er om een goede communicatie te hebben of te krijgen?

Naast een algemeen gedeelte over o.a. wettelijke voorschriften, ondersteuningsplan, schoolondersteuningsprofiel, inpassing LWOO-PRO, kunnen er vooraf onderwerpen aangedragen worden die specifiek zijn voor het SWV.

Incompany

We bieden deze trainingen incompany aan.

Prijs

De trainingen kosten € 500,-
(Per 1 januari 2021 wordt dit € 600,-.)

 

Vraag een training aan

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Annette de Mooij
medewerker verenigingszaken
0348 74 44 03