U bent hier

Integraal Kindcentrum (IKC)

IKC’s zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. Ook steeds meer leden van Verus werken samen met kinderopvang en andere partijen in een (Integraal) Kindcentrum. We bieden onze leden deze leergang van vier dagen om de technische, zakelijke, inhoudelijke en zeker ook de identiteitsthema’s te verhelderen.

Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk:

 • De school verhuurt een leegstaand lokaal aan de kinderopvang
 • De school is een brede school en de kinderopvang is een van de partners 
 • De school is een integraal kindcentrum geworden, waarbinnen school en kinderopvang intensief samenwerken 
 • Schoolorganisatie en kinderopvang zijn gefuseerd en bieden nu een integraal aanbod aan

De motie Van Aartsen/Bos (2007) gaf de samenwerking tussen onderwijs en opvang een behoorlijke impuls. Na 2010 heeft de ontwikkeling van integrale kindcentra een vlucht genomen. De ontwikkeling die nu gaande is, roept de vergelijking op met de samenvoeging van kleuterschool en lagere school in 1985.

Vanwege deze ontwikkeling hebben we deze leergang gemaakt. Hij wordt verzorgd door medewerkers van Verus met medewerking van Frank Studulski (Sardes). Bijzonder aan deze  leergang is dat hierin ook de kennis en ervaringen vanuit de kinderopvang worden behandeld.

Wat biedt de leergang u?

 • Definiëring en ordening van de materie (wat is een (I)KC en wat is daarvoor nodig?)
 • Bestuurlijke en juridische samenwerkingsmodellen tussen opvang – onderwijs
 • Inzicht in de werking van de kinderopvang
 • Proces om IKC tot stand te brengen
 • Vorm geven van christelijke en rooms katholieke identiteit in het integraal kindcentrum 
 • Aandachtspunten op het gebied van huisvesting & personeel
 • Aandacht voor teamvorming
 • Praktijkvoorbeelden
 • Aandacht voor procesvoering (projectmanagement)
 • Uitwisseling van ervaring tussen deelnemers

In vier dagen geven we een effectieve introductie van de ontwikkeling van het integraal kindcentrum. Dat betekent dat we niet alle onderwerpen heel diepgaand kunnen behandelen. Maar de belangrijkste onderwerpen hebben we voor u geselecteerd. En in de aangeboden literatuur zijn meer uitwerkingen en voorbeelden beschreven.

In de leergang worden presentaties, plenaire discussies, actieve en groepswerkvormen afgewisseld en iedere deelnemer maakt een opdracht op basis van zijn of haar eigen leerdoelen.

Voorafgaand aan de leergang wordt met elke deelnemer een intakegesprek gehouden, waarin de deelnemer uitgedaagd wordt zijn of haar leervragen te stellen. Uitgangspunt is dat leervragen worden gerelateerd aan de uitgangssituatie waarin de deelnemer zich bevindt.

Wanneer

De leergang start januari 2022. De precieze data worden nog bekend gemaakt.

Waar

De leergang wordt aangeboden op een centrale locatie in het land.

Literatuur

De deelnemers ontvangen de volgende ‘basis’ literatuur:

 • Studulski, F. & Kruiter, J. (2017). Handboek kindcentra, Sardes
 • De gemeente en integrale kindcentra, ‘aansluiting bij de educatieve agenda’, Sardes 2016
 • Perspectief op het IKC, Praktisch beeldboek over integrale kindcentra en kindnetwerken
 • IKC: Integrale Kindcentra; Handboek voor directeuren en bestuurders. Jan en Thom Roozenbeek. AVS, 2016

Naast deze literatuur wordt per cursusdag extra literatuur aanbevolen. 

Prijs

De prijs voor deelname bedraagt € 2.500.

 

Meld u aan

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Sander Klaasse
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 41 40