U bent hier

Deskundig van start als toezichthouder

Wilt u snel op de hoogte zijn van wat er speelt binnen het onderwijs? Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders (leden raad van toezicht of toezichthoudend/ uitvoerend bestuur) in het primair of voortgezet onderwijs, die net gestart zijn. In verband met de coronamaatregelen bieden we deze leergang digitaal aan via Microsoft Teams.

We maken u in korte tijd wegwijs in de belangrijkste zaken, die binnen het onderwijs spelen. Daarna kunt u op een verantwoorde manier meebeslissen over deze onderwerpen. U weet precies welke rol en welk gedrag van u worden verwacht.

De theorie wordt duidelijk en kort uiteengezet. Verder vooral veel aandacht voor de dagelijkse praktijk

Tijdens de bijeenkomsten ontvangt u helder en beknopt de belangrijkste theoretische informatie. Vervolgens leert u van elkaar door uitwisseling van ervaringen en het bespreken van casussen.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit vier avonden met de volgende hoofdonderwerpen:

Module 1: Onderwijs en identiteit
docent: Guido de Bruin

Goed christelijk onderwijs in een seculiere tijd met teruglopende leerlingenaantallen is niet alleen de zorg van het bestuur/de bestuurder. Het raakt de kern van de organisatie.

In deze bijeenkomst komt het belang aan de orde om hierover op een integrale manier te denken en identiteit niet te versmallen tot alleen de lessen godsdienstige vorming of de viering van christelijke feesten. Het gaat om het belang van de christelijke traditie voor datgene waar het in het onderwijs primair om gaat: het educatieve proces tussen leraar en leerlingen.

Module 2: Juridisch kader
docent: Kees Jansen

Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we de belangrijkste onderwijswetten, zoals de Wet Goed onderwijs goed bestuur’ en de Wet Medezeggenschapsraad Scholen. Verder passeren ook de Fusietoets, de cao en het ontslag- en werkgelegenheidsbeleid de revue. Hiermee krijgt u een helder beeld van de wet- en regelgeving waarmee een school te maken heeft.

Module 3: Bedrijfsvoering
docent: Genno Wolthers

Het is belangrijk om het financieel beleid in een meerjarig perspectief te plaatsen. Zo krijgt u voor de komende jaren een goed inzicht in de inkomsten en het beschikbaar werkkapitaal van de organisatie. Vanzelfsprekend brengen we ze in relatie tot onderwijsopbrengsten en eventuele investeringen (personeel en materieel).

Daarnaast bespreken we tijdens deze bijeenkomst de uitgaven van de organisatie. Dáár vinden de keuzes plaats, die passen bij het beleid dat de instelling verder helpt op onderwijskundig terrein en dat nodig is om de continuïteit te kunnen borgen. Zaken als personeelsbeleid, huisvesting en rapporteren in het kader van het toezichthoudend kader zijn dus belangrijke onderdelen.

Module 4: Governance
docent: Sander Klaasse

Veel scholen hebben hun structuur goed geregeld. Daarnaast zijn de communicatieve en sociale kant van governance van belang in het succesvol functioneren als toezichthoudend orgaan en bestuur. Welke rol heeft bijvoorbeeld de toezichthouder? Welk gedrag past daarbij en hoe kan de toezichthouder kaders opstellen voor het beleid van de bestuurder/het uitvoerend bestuur? Welke rol heeft de uitvoerende bestuurder bij het opstellen van kaders? En hoe zit het met het informatieprotocol?

Sector

PO en VO

Voor wie

(Beginnend) toezichthouders zoals leden raad van toezicht of toezichthoudend/uitvoerend bestuur.

Docenten

  • Guido de Bruin
  • Kees Jansen
  • Genno Wolthers
  • Sander Klaasse

Waar

ONLINE In verband met de coronamaatregelen bieden we deze cursus digitaal aan via Microsoft Teams.

Wanneer

Het gaat om vier bijeenkomsten van 19.30-22.00 uur.

  • 7 september 2021 (onderwijs en identiteit)
  • 21 september 2021 (juridisch kader)
  • 28 september 2021 (bedrijfsvoering)
  • 5 oktober 2021 (governance)

Kosten

Omdat we de cursus online geven hebben we de prijs verlaagd van € 700,- naar € 500,- per persoon. Prijs voor niet-Verus-leden: van € 770,- naar € 550,-.

Incompany

Op aanvraag bieden we deze cursus incompany aan (als de coronamaatregelen dit toestaan). U kunt deze cursus bijvoorbeeld op maat laten plaatsvinden voor uw eigen raad van toezicht of toezichthoudend bestuur. Ook kunt u deze cursus met verschillende organisaties uit uw omgeving laten verzorgen bij u in de regio. Vraag om een vrijblijvende offerte.

 

Meld u aan

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Sander Klaasse
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 49