U bent hier

Deskundig van start als toezichthouder

Wilt u snel op de hoogte zijn van wat er speelt binnen het onderwijs? Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders (leden raad van toezicht of toezichthoudend/uitvoerend bestuur) in het primair of voortgezet onderwijs, die net gestart zijn.

 

We maken u in korte tijd wegwijs in de belangrijkste zaken, die binnen het onderwijs spelen. Daarna kunt u op een verantwoorde manier meebeslissen over deze onderwerpen. U weet precies welke rol en welk gedrag van u worden verwacht.

De theorie wordt duidelijk en kort uiteengezet. Verder vooral veel aandacht voor de dagelijkse praktijk

Tijdens de bijeenkomsten ontvangt u helder en beknopt de belangrijkste theoretische informatie. Vervolgens leert u van elkaar door uitwisseling van ervaringen en het bespreken van casussen.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit vier avonden met de volgende hoofdonderwerpen:

Bijeenkomst 1: Juridisch kader
Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we de belangrijkste onderwijswetten, zoals de Wet Goed onderwijs goed bestuur’ en de Wet Medezeggenschapsraad Scholen. Verder passeren ook de Fusietoets, de cao en het ontslag- en werkgelegenheidsbeleid de revue. Hiermee krijgt u een helder beeld van de wet- en regelgeving waarmee een school te maken heeft.

Bijeenkomst 2: Governance
Veel scholen hebben hun structuur goed geregeld. Daarnaast zijn de communicatieve en sociale kant van governance van belang in het succesvol functioneren als toezichthoudend orgaan en bestuur. Welke rol heeft bijvoorbeeld de toezichthouder? Welk gedrag past daarbij en hoe kan de toezichthouder kaders opstellen voor het beleid van de bestuurder/het uitvoerend bestuur? Welke rol heeft de uitvoerende bestuurder bij het opstellen van kaders? En hoe zit het met het informatieprotocol?

Bijeenkomst 3: Bedrijfsvoering
Het is belangrijk om het financieel beleid in een meerjarig perspectief te plaatsen. Zo krijgt u voor de komende jaren een goed inzicht in de inkomsten en het beschikbaar werkkapitaal van de organisatie. Vanzelfsprekend brengen we ze in relatie tot onderwijsopbrengsten en eventuele investeringen (personeel en materieel).

Daarnaast bespreken we tijdens deze tweede bijeenkomst de uitgaven van de organisatie. Dáár vinden de keuzes plaats, die passen bij het beleid dat de instelling verder helpt op onderwijskundig terrein en dat nodig is om de continuïteit te kunnen borgen. Zaken als personeelsbeleid, huisvesting en rapporteren in het kader van het toezichthoudend kader zijn dus belangrijke onderdelen.

Bijeenkomst 4: Onderwijs en identiteit
Goed christelijk onderwijs in een seculiere tijd met teruglopende leerlingenaantallen is niet alleen de zorg van het bestuur/de bestuurder. Het raakt de kern van de organisatie.

In de laatste bijeenkomst komt het belang aan de orde om hierover op een integrale manier te denken en identiteit niet te versmallen tot alleen de lessen godsdienstige vorming of de viering van christelijke feesten. Het gaat om het belang van de christelijke traditie voor datgene waar het in het onderwijs primair om gaat: het educatieve proces tussen leraar en leerlingen.

Sector

PO en VO

Voor wie

(Beginnend) toezichthouders zoals leden raad van toezicht of toezichthoudend/uitvoerend bestuur.

Docenten

  • Kees Jansen
  • Mark Buck
  • Genno Wolthers
  • Jacomijn van der Kooij

Incompany

Op aanvraag bieden we deze cursus incompany aan. U kunt deze cursus bijvoorbeeld op maat laten plaatsvinden voor uw eigen raad van toezicht of toezichthoudend bestuur. Ook kunt u deze cursus met verschillende organisaties uit uw omgeving laten verzorgen bij u in de regio. Vraag om een vrijblijvende offerte.

 

Meld u aan

Vragen of opmerkingen?

teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 78