U bent hier

Besturen vanuit waarden

Je rol als bestuurder in het funderend onderwijs is zonder meer complex. Bestuurders dragen een grote verantwoordelijkheid, er wordt veel van hen verwacht, de druk om het goed te doen en je te laten zien is groot. Bestuurders vangen de maatschappelijke wind op, soms warm, vaker een beetje guur. Het is een prachtige baan, waarin je echt van betekenis kunt zijn. Voor leerlingen om hen goed, modern, uitdagend onderwijs te bieden. Voor onderwijs dat kwalitatief hoogwaardig is. Voor medewerkers die in een goed werkklimaat floreren en zich ontwikkelen in hun vak en expertise. Voor open en warme contacten met externe belanghebbenden. Maar hoe krijg je het allemaal voor elkaar?

De leergang

Met deze leergang willen we bestuurders PO en VO in staat stellen grondig te verkennen wat erbij komt kijken als je waardevol onderwijs wilt bewerkstelligen in de traditie van christelijk en katholiek onderwijs. Wat vraagt dat aan denkkracht en aan analytisch en reflecterend vermogen? Wat vraagt dat van jouw missie, inspiratie, wilskracht, motivatie en van de bronnen waarop je je oriënteert? En wat betekent dat voor jouw handelen?

We onderzoeken met elkaar wat dit vraagt van jou als persoon, van de mens die je bent. Wat het betekent voor je rol als bestuurder en de uitdagingen die die rol met zich meebrengt. We doen dat door ook goed te kijken naar welke ontwikkelingen zich in de maatschappelijke context voordoen en hoe we die moeten duiden en begrijpen in hun betekenis voor het onderwijs.

Modules

We verkennen drie thema’s in drie 24-uurs sessies. De volgende modules worden behandeld:

Module 1: de persoon van de bestuurder
Deze dag staat in het teken van het verkennen van je eigen waardenset. Wat breng je mee vanuit je eigen levensgeschiedenis? Wat heb je gaandeweg ontdekt en wat heb je achter je gelaten? Welke elementen uit de christelijke traditie ervaar je als inspirerend, ondersteunend, leidend? Hoe breng je dat onder woorden? Welke taal gebruik je? Welke vragen heb je en wat houdt je bezig als persoon?

Module 2: de context van de bestuurder
Hoe zit het met de maatschappelijke opdracht? Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen die het funderend onderwijs raken? Welke maatschappelijke verwachtingen bestaan er? Welke ontwikkelingen zien we in de agenda van het PO/VO?

We verkennen verschillende manieren om naar die maatschappelijke context te kijken en de betekenis daarvan te duiden. We zien dat dit niet waardevrij is, maar dat waarden je 'bril' als het ware kleuren.

Module 3: de rol van de bestuurder
Wat betekent het om eindverantwoordelijk te zijn en daarmee het gezicht van de organisatie? Wat laat je daarin zien van waar de organisatie voor staat en waar jij zelf voor staat? Kun je de verpersoonlijking zijn van de centrale waarden van de organisatie? Hoe kleurt dit de strategische keuzes?

Terugkomdag
Om de leergang af te sluiten organiseren we een terugkomdag.

Docenten

 • Sander Klaasse (kerndocent)
 • Sam Terpstra (kerndocent)
 • Louise Elffers
 • Berend Kamphuis
 • Lenette Schuijt
 • Willem de Vos
 • Tim Vreugdenhil

Sector

PO en VO

Voor wie

Bestuurders in het PO en VO

Wanneer

 • Module 1: 12–13 oktober 2022
 • Module 2: 16–17 januari 2023
 • Module 3: 4–5 april 2023
 • Terugkomdag: 6 juni 2023

Tijd

De drie modules worden georganiseerd in 24-uurs sessies. We beginnen de 24-uurs sessies om 12.00 uur met een lunch en sluiten de volgende dag om 12.00 uur af met een lunch.

Waar

Kontakt der Kontinenten in Soesterberg

Prijs

€ 3.900,- incl. maaltijden, overnachtingen en lesmaterialen

 

Meld je aan

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Sander Klaasse
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 49