U bent hier

Werksessies: De taal van waardegedreven toezicht en bestuur

Een pedagogische visie op onderwijs en toezichthouden vanuit een integrale benadering van onderwijskwaliteit vraagt om twee talen: de doelgerichte onderwijstaal met woorden als 'opbrengsten', 'doelstellingen' en 'activiteiten' en de taal van bedoelingen met woorden als 'ontvankelijkheid', 'verwondering' en 'dat wat uiteindelijk van waarde is'. Beide talen zijn nodig, omdat zowel het spreken over doelen als het spreken over bedoelingen nodig is. Maar, zijn ze in balans?

In de werksessies denken we hierover na en gaan we met elkaar in gesprek over vragen als:

 • Welke taal wordt er het meest gesproken in onze school/scholen? Is er sprake van een mix?
 • Wat betekent dat voor bestuur en toezicht?
 • Kun je een concrete situatie aandragen wanneer je de ene en wanneer je de andere taal hebt gebruikt/zou gebruiken?

We kijken er ook naar vanuit het perspectief van educational governance:

Waarden en di(a)lemma’s:

 • Wat is de bedoeling van ons onderwijs? Wat hopen we voor onze leerlingen? 
 • Wat is voor ons belangrijk? 
 • Welke woorden gebruiken wij hiervoor?

Structuurkant:

 • Welke taal hanteren wij in onze documenten?
 • Spreken we over zowel de bedoeling als de doelen van ons onderwijs?

Communicatiekant:

 • Welke taal hanteren wij bij het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de communicatie daarover?
 • Hoe spreken we over ons onderwijs naar ouders en andere stakeholders?

Cultuurkant:

 • Welke taal gebruiken we als we met elkaar aan tafel zitten? 
 • Welke vragen stellen we aan elkaar? 
 • Hoeveel ruimte is er om over de bedoeling van onderwijs met elkaar van gedachte te wisselen? 
 • Hoe spreken we met ouders over het onderwijs aan hun kinderen? 

Wat levert het je op?

Na afloop heb je veel meer inzicht in de invloed van taalgebruik en weet je wat nodig is om balans te vinden in het besturen en toezichthouden vanuit een integrale benadering van onderwijskwaliteit.

Prijs

€ 1.400 per werksessie

Meer weten?

Wil je meer weten over deze werksessies? Neem gerust contact met ons op!

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Marijn van den Berg
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 41