U bent hier

Positief pedagogisch klimaat

Ook al willen we graag het tegenovergestelde, in de praktijk geven we vaak toch de meeste aandacht aan het ongewenste gedrag in de klas. Daarmee 'belonen' we ongemerkt dat wat we eigenlijk juist níet willen. Hoe kunnen we structureel aan een pedagogisch klimaat werken dat oog heeft voor het positieve, voor wat wél goed gaat?

Juist in een tijd waarin alles om de cijfertjes lijkt te gaan, kan Positive Behavior Support (PBS) helpen om systematisch te werken aan een positief leef- en leerklimaat, waarin je met oog voor elk individu kunt bouwen aan de school als gemeenschap. Waar je handen en voeten kunt geven aan je kernwaarden door concrete gedragsverwachtingen te formuleren voor alle ruimtes in de school, waar iedereen bij wordt betrokken. 

PBS is daarmee ten diepste een pedagogiek van vertrouwen en van zien. Het versterkt een cultuur van bemoediging, waarin een goed compliment en positieve feedback niet alleen ieders welzijn verhogen, maar ook leiden tot gedragsverandering. Zo daalt het aantal incidenten, wordt de school meetbaar veiliger en worden de leerresultaten beter.

Het Corderius College in Amersfoort werkt al jaren met PBS. Er is systematisch gewerkt aan een klimaat van bemoediging en het gebruik van positieve groeitaal, met oog voor wat ieder nodig heeft. Het gevolg is een groeiend gevoel van veiligheid en tevredenheid en betere resultaten in de mavo. Ook zijn concrete interventies bedacht om het hoge aantal lesverwijderingen en telaatkomers te verminderen en is de overlast van ongewenst gebruik van de telefoon geminimaliseerd.

Wat doet Verus?

Vanuit Verus begeleiden we scholen in het po, het vo en inmiddels ook in het mbo bij het (complexe) implementatieproces. Dat schept vreugde, niet alleen omdat het wérkt, maar ook omdat PBS helpt om het goede in elkaar op te roepen. Niet als speldenprik, maar als structureel en inspirerend kenmerk van een school die werk maakt van haar maatschappelijke opdracht en bedoeling.

Geïnteresseerd?

Neem gerust contact op om er eens over door te praten. 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Pim Kalkman
adviseur identiteit / PBS-coach
0348 74 44 86