U bent hier

Management Drives

Door de drijfveren van jezelf en de anderen te kennen, kun je makkelijker met elkaar in gesprek over wat er gebeurt en hoe zaken verlopen. Zo kan Management Drives (MD) helpen om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren en samenwerken.

De Management Drives-methodiek brengt drijfveren in kaart. Drijfveren, bij MD uitgedrukt in kleuren, zijn voorspellers van gedrag. Het versimpelt niet de manier van kijken naar mensen, maar biedt een gemeenschappelijke taal om mogelijke verschillen te duiden en te bespreken. Het profiel is nadrukkelijk géén kwalificatie of iemand capabel, slim of sympathiek is of mogelijk voldoet aan welk ander normerend criterium dan ook. Management Drives staat een positieve aanpak voor die opbouwend en versterkend is.

In meer of mindere mate heeft iedereen een drijfveer om zaken te begrijpen, te zoeken naar harmonie, resultaten te behalen, zaken te structureren, respect te verwerven en zich veilig te voelen. Deze drijfveren hebben voor iedereen een verschillende intensiteit en volgorde. Naast persoonlijke inzichten en inzichten in de drijfveren van collega’s geeft de methodiek een herkenbaar beeld van de cultuur van de organisatie en de werkwijze van (sub)teams.

We zien mensen opbloeien en begrip voor elkaar krijgen. Dat is heel mooi.

Er is geen goed of fout. Alle drijfveren zijn belangrijk en ze vullen elkaar aan. We zetten Management Drives in voor:

  • Concrete handvatten voor verdere ontwikkeling
  • Inzicht in drijfveren en gedrag
  • Verbetering van de performance
  • Versterking van persoonlijk leiderschap
  • Herkenning en erkenning van elkaar
  • Verbetering van de teamperformance

Gecertificeerd

Onze medewerkers die met Management Drives werken zijn hiervoor volledig gekwalificeerd. Zowel op individueel niveau, als voor teams en hele organisaties. En ze kennen het onderwijs als hun broekzak.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Marijn van den Berg
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 41