U bent hier

Leerlingprognoses

Leerlingprognoses zijn belangrijk, want het aantal leerlingen bepaalt in grote mate hoeveel inkomsten u nu en in de nabije toekomst kunt verwachten. Alleen met een goede prognose kunt u de juiste koers bepalen. We bieden onze leden het pakket Planning & Prognose en de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen, zoals een langetermijnprognose of een omgevingsanalyse.

Pakket Planning & Prognose

Met het pakket Planning & Prognose (P&P) krijgt u inzicht in het verwachte leerlingenaantal van uw school of locatie voor de korte termijn (4 jaar). Belangrijk, want het aantal leerlingen bepaalt in grote mate hoeveel inkomsten u nu en in de nabije toekomst kunt verwachten. Alleen met een goede prognose kunt u de juiste koers bepalen, mede door de meerjarenbegroting en het (personeels)beleid af te stemmen op het verwachte leerlingenaantal.

Opbrengsten en kosten

Indien u één of meerdere scholen aanmeldt voor het P&P pakket, ontvangt u elke 2 jaar een kortetermijnprognose. De prognoses voldoen aan alle voorwaarden gesteld door het Ministerie van OCW en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). U kunt het pakket Planning & Prognose afnemen voor de aantrekkelijke prijs van € 0,35 per leerling per jaar. Dit is goedkoper dan het incidenteel uit laten voeren van een kortetermijnprognose.

Voor wie

Het pakket Planning & Prognose is alleen beschikbaar voor leden van Verus in het basis- en voortgezet onderwijs. Veel leden gingen u al voor.

Meld u aan voor het pakket Planning & Prognose

"Prognoses helpen bij het bepalen van je koers."

Bert Dekker - lid college van bestuur van KPOA

Additionele dienstverlening

Naast het P&P-pakket kunt u bij ons ook terecht voor:

1. Standaard langetermijnprognose

Geeft een doorkijk van het leerlingaantal dat de komende 20 jaar verwacht mag worden. Deze prognose is met name interessant in het kader van huisvesting en (meerjaren)onderhoud. Biedt ook een goede basis om (indien nodig) het gesprek met een gemeente of andere betrokkenen aan te gaan.

2. Maatwerk

Vooraf wordt met u als opdrachtgever afgestemd wat uw wensen zijn. Op basis daarvan wordt een op maat gemaakte prognose opgesteld of analyse gemaakt.

 • Huisvestingsprognoses
 • Stichtingsprognoses
 • Prognoses bij fusies
 • Verplaatsingen
 • Sbo prognoses
 • Bij verzelfstandiging: prognose voor de dislocatie en de achterblijvende hoofdlocatie
 • Scenario’s voor spreidings- en huisvestigingsplannen
 • Prognoses voor basisgeneraties
 • Berekenen van (nieuwe) opheffings- en stichtingsnormen
 • Contra-expertise bij prognoses gemaakt door derden, zoals de gemeente of een commercieel bureau

3. Omgevingsanalyse

In een omgevingsanalyse wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen van uw eigen bestuur vergeleken met die van andere besturen in dezelfde gemeente. Neemt het marktaandeel toe of af? Hoe gaat het met de instroom van 4-jarigen ten opzichte van de andere besturen? 

Vervolgens kijken we per gebied of wijk naar de ontwikkeling van het totale aantal leerlingen. Zo wordt op een lager schaalniveau inzicht verkregen in hoe de scholen zowel absoluut als relatief scoren qua leerlingaantallen. Daarbij worden ze afgezet tegen de scholen in de nabije omgeving.

4. Prognoses en analyses omtrent de instandhouding van scholen

Wanneer een school onder de opheffingsnorm komt, is het mogelijk de school in stand te houden op basis van afstand of de gemiddelde schoolgrootte systematiek. Met een kortetermijnprognose berekenen we de gemiddelde schoolgrootte. Dat maakt direct inzichtelijk of de school kan blijven bestaan of omzetting naar een nevenvestiging mogelijk is of dat een fusie met een andere school nodig is. 

Met een scenarioanalyse is het mogelijk om de effecten hiervan op de verwachte bekostiging door te rekenen: welk deel blijft de komende 6 jaren bekostigd, wat wordt gecompenseerd en welke baten vallen weg?

 • Kortetermijnprognoses (P&P of additioneel)
 • Gemiddelde schoolgrootte berekening
 • Scenarioanalyse

5. Kortetermijnprognoses voor leden van Verus zonder P&P-pakket

Met de kortetermijnprognose krijgt u een goed beeld van het aantal leerlingen dat u de komende 4 jaren kunt verwachten zodat u deze aantallen af kunt stemmen op uw meerjarenbegroting en (personeels)beleid.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar wat het pakket Planning & Prognose u kan bieden? Neem dan contact met ons op:

Vragen of opmerkingen?

adviseur planning en prognose
0348 74 44 85
adviseur planning en prognose
0348 74 41 21