U bent hier

Leerlingprognose

Leerlingprognoses zijn belangrijk, want het aantal leerlingen bepaalt in grote mate hoeveel inkomsten u nu en in de nabije toekomst kunt verwachten. Alleen met een goede leerlingenprognose kunt u de juiste koers bepalen.

Leerlingprognoses voor het basisonderwijs

Kortetermijnprognose

Een kortetermijn-leerlingenprognose voor het basisonderwijs geeft u inzicht in het verwachte leerlingenaantal voor uw school voor de komende 4 schooljaren. Daar kunt u met een gerust hart uw plannen, meerjarenbegroting en personeelsplanning op afstemmen.

U kunt een kortetermijnprognose als eenmalige dienst afnemen, of gebruik maken van het Pakket Planning & Prognose van Verus. Neem gerust contact op als u samen wilt bekijken wat voor uw situatie de beste keus is.

Langetermijnprognose

Een langetermijn-leerlingenprognose geeft u inzicht in het verwachte aantal leerlingen voor uw school voor de komende 20 jaar. Deze prognose is met name relevant voor huisvesting, (meerjaren) onderhoud, fusie of IKC-vorming. Hij biedt ook een goede basis om (indien nodig) het gesprek met de gemeente of andere betrokkenen aan te gaan.

U kunt een langetermijnprognose als eenmalige dienst afnemen. Neemt u het Pakket Planning & Prognose van Verus af? Dan krijgt u € 350,- korting.

Leerlingprognose voor het voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs maken we een langetermijnprognose voor de komende 15 jaar. Deze leerlingprognose helpt u anticiperen op groei- en krimpscenario’s en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. 

Op de kortere termijn is deze leerlingenprognose vooral relevant voor de meerjarenbegroting en het formatieplan. De langetermijnverwachtingen helpen u bijvoorbeeld bij vraagstukken op het terrein van huisvesting, de vorming of sluiting van vestigingen en het instandhouden.

U kunt een langetermijnprognose als eenmalige dienst afnemen. Neemt u het Pakket Planning & Prognose van Verus af, dan ontvangt u iedere twee jaar een actuele prognose.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Ralitza Jordanov
adviseur planning en prognose
0348 74 41 21