U bent hier

Kennisallianties goed onderwijs

Goed onderwijs is de kern van de maatschappelijke opdracht van de school. Scholen werken daar dagelijks aan en vragen zich af: wat is goed onderwijs, voor onze leerlingen, in deze omstandigheden? In de Verus-kennisallianties ontmoeten bestuurders (PO/VO) of schoolleiders (VO) elkaar voor een goed gesprek over de ‘merkbare’ aspecten van goed onderwijs. Hoe zien we pedagogische bedoelingen en idealen van goed leven, goed samenleven en goed leren terug in de dagelijkse praktijk? En hoe kunnen we daarop sturen?

Gezamenlijk wordt gezocht hoe het merkbare en het meetbare met elkaar verbonden zijn en hoe professioneel handelen eraan kan bijdragen dat zij elkaar gaan versterken. Altijd is het perspectief van de bestuurder of de schoolleider het uitgangspunt: wat zegt dat wat aan de orde is over de bestuurlijke rol en het moreel leiderschap? Verwante onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn goed onderwijs, integrale onderwijskwaliteit en narratief waarderen.

Verschillende vormen van kennisallianties

De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met verschillende vormen van kennisallianties. Een kennisalliantie kan beschouwend van aard zijn, waarbij gezamenlijke reflectie op het bestuurlijk handelen van de deelnemers centraal staat. Maar een kennisalliantie kan ook gericht zijn op onderzoek, waarbij het exploreren van nieuwe handelingsgerichte kennis of het ontwerpen van tools om het eigen handelen te verbeteren centraal staat.

Hoe gaat het in z'n werk?

Het startpunt is altijd een inventarisatie van interesses en ontwikkelbehoeften van leden op de bovengenoemde thema’s. Op basis daarvan worden groepen bijeengebracht. Binnen elke groep bepalen de leden in co-creatie met elkaar en medewerkers van Verus op welke manier ze met het (deel-) thema aan de slag willen. Er worden samen keuzes gemaakt ten aanzien van de benaderingswijze, maar ook ten aanzien van de duur en frequentie van de bijeenkomsten, de locatie waarop bijeengekomen wordt, en de organisatie.

Desgewenst faciliteren medewerkers van Verus de bijeenkomsten en reiken zij theoretische en handelingsgerichte kennis aan.

Prijs

De kosten voor deelname zijn afhankelijk van de gemaakte keuzes en worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Meer weten?

Neem voor meer informatie of overleg over deelname gerust contact met ons op!

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Sandra van Groningen
adviseur identiteit / verenigingsadviseur
0348 74 44 44