U bent hier

Identiteit in het personeelsbeleid

De identiteit van uw school moet worden gedragen door de leerkrachten en andere medewerkers. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en veel scholen worstelen met de vraag wat ze eigenlijk mogen verwachten van de medewerkers.

Onze adviseurs ondersteunen scholen op dit gebied door middel van adviesgesprekken. Ook een inspiratiedag is een prima manier om meer duidelijkheid te krijgen over welke rol uw identiteit in het personeelsbeleid speelt.

Uw identiteit speelt op alle vlakken een rol

De identiteit is een breed begrip. Het is bepalend voor wat u leerlingen te bieden heeft, maar er is nog veel meer. Naast levensbeschouwelijke aspecten speelt uw identiteit ook mee bij pedagogische, onderwijskundige en maatschappelijke zaken. Uw medewerkers zijn de vertegenwoordigers van uw identiteit.

Verweven in competentieprofielen

Onze adviseurs ondersteunen u op diverse manieren. Allereerst kunnen ze u advies geven in een persoonlijk gesprek. Daarnaast begeleiden ze processen door bijvoorbeeld op te treden als gespreksleider tijdens een inspiratiedag. Verder kunnen ze u ook assisteren bij het opstellen van competentieprofielen voor personeel.

Minder voor de hand liggende terreinen

Ook bij sollicitatiegesprekken en in de gesprekscyclus met uw medewerkers kan uw identiteit structureel ter sprake komen. Net zoals bijvoorbeeld het beoordelingsbeleid sinds de invoering van de functiemix. Ook hierbij kunt u onze adviseurs inschakelen.

Prijs

Op basis van offerte

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jacomijn van der Kooij
teamleider Zin in Onderwijs
0348 74 44 16