U bent hier

Functiebeschrijving en functiewaardering

In de cao is vastgelegd dat elke medewerker een functiebeschrijving heeft die past bij de opgedragen werkzaamheden. De beschrijving en waardering van functies gebeurt door middel van FUWA-PO (Fuwa staat voor functiewaardering). Vanaf het moment dat we uw functiebeschrijving waarderen is het een rechtspositioneel document.

De functiebeschrijving is één van de belangrijkste documenten voor werkgevers en werknemers, aangezien het de basis vormt voor de beloning, maar ook voor andere personeelsinstrumenten, zoals werving & selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken, competentiemanagement, loopbaan- en opleidingsbeleid etc.

De functiebeschrijving is één van de belangrijkste documenten voor werkgevers en werknemers

Fuwa op maat

Onze Fuwa-adviseurs kunnen u bijstaan als u:

  • Een scan wilt laten maken van het functiegebouw
  • Van plan bent om nieuwe functies toe te voegen
  • Functies wilt wijzigen
  • Functies wilt laten (her)waarderen

Verus heeft adviseurs in huis die gecertificeerd zijn door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) voor Fuwa-PO, Fuwa-VO en Fuwa-BVE. Dat is van belang omdat het volgens de cao verplicht is om bij afwijking van de voorbeeldfuncties gebruik te maken van SPO-gecertificeerde adviseurs (artikel 5.8 lid 6 CAO-PO; artikel 11.4 lid 2 CAO VO). Want ook wanneer de beschikbare voorbeeldfuncties van de verschillende functiecategorieën bijvoorbeeld niet (helemaal) passend zijn voor uw schoolorganisatie, maar u (deels) uw eigen functies wilt opnemen in het functiegebouw, helpen wij u graag.

Informatievoorziening

Behalve het aanvullen of wijzigen van uw huidige (concept-)functiebeschrijvingen of het nieuw opstellen en waarderen daarvan, kunnen wij u ondersteunen bij de planning, de procesgang, het verzorgen van een deel van de communicatie hierover (informatiebijeenkomst of inloopspreekuur voor personeel bijvoorbeeld) en advies om eventuele bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Kees Jansen
jurist
0348 74 44 34