U bent hier

Feedback voor bestuurders

Als u toezichthouder bent, is het prettig om inzicht te krijgen in het functioneren van uw bestuurder. Maar hoe komt u daar achter? En als u bestuurder bent, hoe zorgt u dan voor zinvolle feedback op uw eigen functioneren? Ogen en oren open houden kan helpen, maar praten ze u niet naar de mond en is de feedback wel betrouwbaar? Hoe komt u aan feedback waar u echt wat aan hebt?

In het ideale geval krijgt u feedback van meer personen over vergelijkbare, relevante indicatoren. Maar welke zijn dat dan? Hoe moet de respons worden geduid? En hoe geeft u de mensen die u om feedback vraagt het gevoel dat ze veilig hun mening kunnen geven zonder daarop te worden afgerekend? Wij hanteren hiervoor verschillende instrumenten.

Waarom Verus?

Onze adviseurs willen bijdragen aan het zorgvuldig handelen van toezichthouders in hun werkgeversrol en het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van bestuurders. Ze maken hiervoor gebruik van de volgende instrumenten:

1. Feedback Management Drives 
Hiervoor hebt u een Management Drives-profiel nodig. Uw drijfveren zijn namelijk de voorspellers van uw gedrag. Maximaal 8 respondenten krijgen de gelegenheid om online feedback te geven. De resultaten geven aan welk gedrag de respondenten zien bij de bestuurders in kwestie. De resultaten en gesprekken hierover leiden tot ontwikkelpunten.

2. Feedback Governance Bestuurder
Dit instrument is gekoppeld aan de driehoek educational governance van Verus en is gebaseerd op professionaliseringsthema’s van de bestuurdersvereniging onderwijs. De resultaten geven aan welk gedrag de respondenten zien bij de bestuurder in kwestie op het gebied van waarden, de inrichting van structuur, communicatie over wederzijdse verwachtingen en de bijdrage die de bestuurder levert aan het werken vanuit een passende cultuur.

De aanpak is geschikt voor alle onderwijsorganisaties en veel organisaties die eerder met Verus hebben gewerkt aan governanceprocessen, gaan door op de ingeslagen weg door voor één van deze instrumenten te kiezen voor feedback. Wij stellen een heldere rapportage op en begeleiden het gesprek tussen toezichthouders en bestuurders.

De stappen

De inzet van een feedbackinstrument bestaat uit verschillende stappen:

1. Opdrachtformulering

 • Bepalen opdrachtgever
 • Keuze feedbackinstrument
 • Keuze respondenten
 • Bepalen tijdpad

2. Onderzoek

 • Opdrachtgever stelt respondenten op de hoogte
 • Verus nodigt respondenten uit deel te nemen
 • Feedback is niet anoniem

3. Rapportage

 • Verus stelt conceptrapportage op
 • Verus bespreekt rapportage met ontvanger feedback
 • Aanpassen feitelijke onjuistheden
 • Toelichting definitieve rapportage met opdrachtgever en ontvanger feedback

4. Ontwikkeltraject

 • Duiding respons door gesprekken tussen ontvanger feedback en respondenten
 • Formulering doelen voor ontvanger feedback
 • (Optioneel) coaching door Verus

Voor wie?

Toezichthouders en bestuurders

Duur

Doorlooptijd een tot twee maanden, afhankelijk van de wensen

Prijs

Op basis van offerte

Meer informatie

Neem gerust contact op als u vragen hebt. We helpen u graag verder!

 

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Marijn van den Berg
adviseur governance, cultuur en organisatie
0348 74 44 41