U bent hier

Bemiddeling tussen ouders en school

Ouders/opvoeders willen dat het goed gaat met hun kind op school en de school doet daar uiteraard alles aan. Soms komt het toch voor dat er problemen zijn en ouders en school er samen niet uitkomen. Bemiddeling kan dan uitkomst bieden. Voorkom een juridisch traject en kies voor bemiddeling.

Oplossing

Het doel van bemiddeling is om de gesprekspartners samen tot een oplossing te laten komen. U kunt hiermee een juridisch traject voorkomen. De neutrale en onafhankelijke bemiddelaars van Verus begeleiden de gesprekken tussen ouders en school om te komen tot een voor iedere gesprekspartner acceptabele oplossing.

Hoe werkt het?

Met instemming van het bevoegd gezag, kan de school een verzoek tot bemiddeling doen door contact op te nemen met Verus. Ook de ouders dienen akkoord te gaan met het inzetten van bemiddeling.

Wanneer ouders zich met een verzoek tot bemiddeling direct tot Verus wenden, vragen wij hen dit met de school te bespreken. De school kan vervolgens contact opnemen met Verus.

Na ontvangst van het verzoek tot bemiddeling nemen de bemiddelaars van Verus zo spoedig mogelijk contact op met de school en de ouders. Dat lukt meestal binnen drie werkdagen.

Sector

Primair en voortgezet onderwijs

Kosten

Bemiddeling is exclusief voor scholen die lid zijn van Verus. Het uurtarief voor bemiddeling bedraagt € 150,- (exclusief reistijd, vrijgesteld van BTW).

Bemiddelaars Ouders en School

Jolien Janse-Velema, Verus bemiddelaar School en Ouders

Het goede gesprek 
Ik volgde een opleiding tot mediator en deed vervolgens ervaring op met bemiddeling binnen vrijwilligerswerk. Het is belangrijk dat deelnemers aan een bemiddelingsgesprek hun verhaal kunnen doen en ook het verhaal van de ander willen beluisteren. Van daaruit kan er weer naar de toekomst gekeken worden en naar wat er nodig is om samen verder te kunnen. Bemiddeling is bij uitstek geschikt voor het onderwijs, waar de school en de ouders/verzorgers zo’n duidelijk gezamenlijk belang hebben: het onderwijs voor het kind/de leerling.

Thérèse Penders, Verus bemiddelaar School en Ouders

Samen tot een oplossing komen geeft voldoening
Na mijn opleiding tot mediator (geregistreerd bij en gecertificeerd door ADR Register als conflictcoach, mediator en negotiator) heb ik de nodige ervaring opgedaan met oplossingsgerichte bemiddeling bij vastgelopen communicatie. Ik zie hoeveel impact dat op mensen kan hebben. Gelukkig zie ik mensen óók de weg naar elkaar terugvinden. Dan blijkt er veel creativiteit aanwezig om samen tot  oplossingen te komen onder de begeleiding van de bemiddelaar en om afspraken te maken. Dat levert grote opluchting en voldoening op. Bij bemiddeling tussen school en ouders kan er zo weer ruimte ontstaan om samen verder te gaan, in het belang van het kind.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Monica Neomagus
adviseur ouderbetrokkenheid
0348 74 44 04