U bent hier

Samen inkopen

  • gezamenlijke inkoop touch TV's
  • geen eigen inspanningen
  • bij voldoende interesse Europese aanbesteding
  • geef vrijblijvend uw belangstelling door

Geef uw belangstelling door

Samen inkopen is een initiatief van Verus om onze leden en het onderwijs te ontzorgen op het gebied van inkoop en aanbesteden.

Samen inkopen richt zich nu op de gezamenlijke inkoop van Touch TV’s. De markt van Touch TV’s, de digitalisering van het onderwijs en niet in de laatste plaats, de wens van vele leden, hebben Samen inkopen doen besluiten om als eerste Touch TV’s gezamenlijk aan te besteden. Deze nemen een steeds belangrijkere plaats in het onderwijs in.

Touch TV’s zijn handig voor een docent maar helaas niet echt goedkoop. Door gezamenlijk in te kopen verwacht Verus fors te besparen op het aanschafproces en de kwaliteit naar een hoger plan te kunnen tillen. En dat in een markt die steeds lastiger wordt.

Niet in de laatste plaats zorgt Samen inkopen ervoor dat de aanbesteding waaraan u meedoet volledig voldoet aan rechtmatigheid (inclusief accountant).

Waar staan we nu?

Verus is in het najaar van 2017 gestart met de voorbereidende fase om te kijken wat de meest geschikte aanbesteding is. Er zijn namelijk vele mogelijkheden om deze oplossing in te kopen. Dit heeft april 2018 geresulteerd in een inkoopstrategie.

Op basis van deze strategie wordt de aanbesteding ingericht, waarna wij onze leden de mogelijkheid bieden om deel te nemen. Bij voldoende interesse starten wij dan met de Europese aanbesteding.

U kunt nog meedoen

Geef uw belangstelling door

Dit is om uw belangstelling door te geven. Het verplicht u niet tot deelname. Later in het traject volgt een formele aanmeldingsprocedure.

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Pascal van Onna
adviseur inkoop en aanbesteden
0348 74 44 36