Trainingen rond Passend Onderwijs

Sinds 2014 geldt dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Soms vraagt dat om extra ondersteuning. Dat is het uitgangspunt van Passend Onderwijs. Medezeggenschap in het kader van Passend Onderwijs is een vrij nieuw terrein. (G)MR- en OPR-leden kunnen veel baat hebben bij onderstaande trainingen.

Passend Onderwijs en de rol van de (G)MR

Besturen van samenwerkingsverbanden hebben voor alle leerlingen de zorgplicht. Lukt het om voor elk kind een passende onderwijsplek te vinden? Welke rol hebben ouders en docenten daarbij? Meestal gaat het goed, maar soms ook niet. Wat is basisondersteuning, extra ondersteuning en het ondersteuningsprofiel en wat betekent dat voor ouders en docenten? Welke rol kan de (G)MR hierbij vervullen. Wilt u hierover meer weten, ga dan deze training doen met de (G)MR'en van uw bestuur.

Communicatie met de achterban voor de OPR

Ondersteuningsplanraden (OPR'en) zijn het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband (SWV). Speciaal voor de (OPR'en) hebben we nu een training. De slagingskans van Passend Onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van de betrokkenheid en samenwerking van de participanten: besturen, directies, docenten en ouders. Wie is de achterban van de OPR? Welke mogelijkheden zijn er om een goede communicatie te hebben of te krijgen? Naast een algemeen gedeelte over o.a. wettelijke voorschriften, ondersteuningsplan, schoolondersteuningsprofiel, inpassing LWOO-PRO, kunnen er vooraf onderwerpen aangedragen worden die specifiek zijn voor het SWV.

Prijs

De trainingen kosten € 500,-.

Vraag een training aan