Training ouderraad / -vereniging

Deze training is geschikt voor ouderraden/ouderverenigingen in het primair en voortgezet onderwijs.

De bijeenkomst is bedoeld voor ouders die voor het eerst toetreden tot een ouderraad of oudervereniging. U krijgt inzicht in de rol van een ouderraadslid/verenigingslid binnen de school en de invloed die u heeft. U krijgt handvatten voor een goede invulling van deze rol, die past bij de eigen schoolsituatie. We gaan in op de volgende onderwerpen:

  • ouders en school als partners
  • rol en taken ouderraad/-vereniging
  • plaats van de ouderraad/-vereniging binnen de schoolorganisatie
  • de eigen ouderraad/-vereniging langs de meetlat
  • waarom actief worden voor de ouderraad/-vereniging?

Prijs

Deze training kost € 500,-.

Vraag de training ouderraad/-vereniging aan