Ondersteuning door jurist Verus

Voor (G)MR-voorlichting en voor onderzoek en begeleiding bij meer complexe vraagstukken kunt u een beroep doen op een jurist van Verus, die gespecialiseerd is in medezeggenschap.

Training

Vaak worden reglementen en statuten opgesteld en opgeborgen. Dat maakt het voor u als ouder in de MR of GMR moeilijk om ze toe te passen. We trainen zowel medezeggenschapsraden als directeuren en bestuurders om te handelen volgens de wet en de reglementen. Daarbij besteden we ook aandacht aan de procesmatige kant. Welke rol speelt een medezeggenschapsraad in beleidsvorming? En welke rollen zijn daarbij toe te kennen? Hoe houd je contact met de achterban? Als de antwoorden op die vragen helder zijn, is goede medezeggenschap ook in de praktijk waar te maken! En de school wordt er beter van.

Begeleiding van inspraakorganen en het bevoegd gezag

Heeft u het gevoel dat de relatie tussen de medezeggenschapsraad en het bestuur verstoord is? Wilt u een objectieve partij inschakelen om u te begeleiden naar een betere verstandhouding met een prettigere samenwerking? Onze adviseurs observeren en houden alle partijen een verhelderende spiegel voor. Op deze manier kunt u werken aan een prettige en constructieve relatie met elkaar.

Bijwerken documentatie

Scholen benaderen ons ook om hun reglementen en statuten na te kijken en bij te werken. We doen in de praktijk een voorstel voor aangepaste documentatie. Vanzelfsprekend moeten de betrokken inspraakorganen hun instemming geven voor het wijzigen van de reglementen. Daarom werken we bij dit soort trajecten meestal intensief samen in een werkgroep met scholen en inspraakorganen.

Onderzoek

Hoe functioneert de medezeggenschap in uw organisatie? Welke beelden bestaan er over en weer? Kunt u als oudergeleding de invloed uitoefenen die de wetgever heeft toegekend? En kan het bevoegd gezag zijn eigen verantwoordelijkheid in de beleidsvorming waarmaken? Of lopen MR en bevoegd gezag elkaar voortdurend voor de voeten? Dat kunnen we onderzoeken aan de hand van observaties, interviews en bestudering van verslagen en correspondentie. U krijgt een praktisch rapport met conclusies en aanbevelingen waar u meteen mee verder kunt.

Prijs

  • De training kost € 750,- per dagdeel van 3 uur
  • Voor de overige ondersteuning ontvangt u eerst een offerte

Vraag ondersteuning door een jurist van Verus aan