Home

Wij inspireren, begeleiden en ondersteunen scholen vanuit het hart

Over Verus

1.200.000+
Leerlingen
4.000+
Scholen
600
Besturen

Kom ook naar VERUS 2019!

Ken jij je collega's echt? Je leerlingen? Ouders? Kennen ze jou echt? Ontmoet elkaar op VERUS 2019 over gezien, gekend en geliefd zijn.

Twitter

“We hebben meer stappen gezet dan we vooraf hadden durven hopen”

Anton Troelstra, lid MRp van PPO Rotterdam

“Het bestuurlijk deel loopt inmiddels, mede dankzij Verus. Daarvan ben ik overtuigd”

Rindert Venema, directeur-bestuurder Stichting Prohles

“We ontdekten onvermoede kwaliteiten bij elkaar”

Henk Schaafsma, voorzitter raad van toezicht PC(V)SO Kampen e.o.

"Met professionele ondersteuning kun je de volgende stap maken"

Edgar van Oers, voorzitter GMR Stichting De Waarden