U bent hier

Pakketten

Aanvullende dienstverlening voor een aantrekkelijke prijs

Als lid van Verus kunt u profiteren van aantrekkelijk geprijsde pakketten, waarmee u aanvullende dienstverlening kunt afnemen, bijvoorbeeld het pakket Planning & Prognose. Ook kunt u een aanvullend pakket afnemen voor de Landelijke Klachtencommissie, Kringenrechtspraak en de Landelijke Bezwarencommissie FUWA.

Pakket Planning & Prognose

Met dit pakket kunt u een beroep op ons doen voor het maken van huisvestingsprognoses, stichtingsprognoses, prognoses bij fusies, verplaatsingen, ondersteuning van eigen beleid, overleg met de beoordelaar van prognoses, berekeningen van opheffings- en stichtingsnormen en contra-expertise. Lees meer over het pakket Planning & Prognose.

Pakket Kringenrechtspraak

Het is een wettelijke bekostigingsvoorwaarde om aangesloten te zijn bij een Commissie van Beroep en een DGO-geschillencommissie. Met dit pakket voldoet u hieraan.

Pakket Landelijke Bezwarencommissie FUWA

Het is een wettelijke bekostigingsvoorwaarde om aangesloten te zijn bij een Bezwarencommissie Functiewaardering (FUWA). U voldoet aan deze voorwaarde via ons Pakket Landelijke Bezwarencommissie FUWA.

Pakket Landelijke Klachtencommissie

De Kwaliteitswet verplicht scholen een klachtenregeling vast te stellen en zich aan te sluiten bij een klachtencommissie. Met het Pakket Landelijke Klachtencommissie van Verus bent u aangesloten bij een klachtencommissie die bestaat uit een team van onafhankelijke juristen, artsen, onderwijsdeskundigen, psychologen en mensen uit de onderwijspraktijk.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht bij Walter Wassenaar.