U bent hier

Downloads

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

Uitleg over de Wet bescherming persoonsgegevens en de consequenties voor de school. Met handige praktijkvoorbeelden.

Download

Met de maatschappelijke stage (MAS) investeert een school in een unieke vorm van onderwijs. Tegelijk kan een school andere elementen van het curriculum en het onderwijs met de MAS versterken. Een groep docenten van Verus-scholen heeft hiervoor deze handreiking gemaakt. Die benadrukt het verbindende karakter van de MAS.

Download

Onderzoek naar de verhouding tussen bestuur, intern toezicht en stakeholders in het onderwijs: mogelijkheden, condities, grenzen.

Download

Onderzoek naar hoe anno 2016 docenten godsdienst/levensbeschouwing zichzelf en hun vak zien, nu en in de toekomst.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

Onderzoek naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Met voorbeelden van basisscholen die daar expliciet mee bezig zijn.

Download

Magazine van Verus vol interessante praktijkverhalen, inspirerende rubrieken en tips. Verschijnt 6 keer per jaar.

Download

In deze brochure geven we u een inkijkje in verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, die burgerschap op de kaart hebben gezet. Elk op hun eigen manier em met een eigen visie op wat ze hun leerlingen mee willen geven. U krijgt handvatten voor het vormen van een visie op burgerschapsvorming.

Download

Onderzoek naar de verhouding tussen burgerschapsvorming en de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Ook de evaluatie van burgerschapsvorming is onderzocht: hoe kan het vormingsaspect door scholen zelf geëvalueerd worden en wat is de rol van de Onderwijsinspectie?

Pagina's