U bent hier

Blogs

Het is natuurlijk best creatief van staatssecretaris Sander Dekker om naar een mogelijkheid binnen de grenzen van het duale onderwijsbestel te zoeken om de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs mogelijk te maken in plaatsen waar door de daling van het leerlingenaantal scholen gesloten dreigen te worden: hij wil het mogelijk maken dat zowel openbaar als katholiek/christelijk onderwijs in een samenwerkingsschool samengaan, mits er een identiteitscommissie komt.

15 Mei was de ‘International Day of Families’, in het Nederlands vertaald met ‘De Dag van het Gezin’. De Verenigde Naties riepen deze dag voor het eerst uit in 1993, om bewustzijn te creëren voor zaken die betrekking hebben op familie en gezin.

Alhoewel de media er ruimschoots aandacht aan hebben besteed, zal menigeen in het onderwijs de publicatie van een internationale studie van het Nederlandse onderwijs zijn ontgaan. Ik doel op het rapport van de Organisatie voor Economisch Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Leraren en schoolleiders lijken er niet veel mee op te hebben. Wat er misschien van is doorgesijpeld, is dat de leerlingen te weinig gemotiveerd zijn, maar dat de scholen toch goed presteren. Zij zullen dan lachend hun  schouders hebben opgehaald. Maar politici nemen dit soort rapporten wel serieus.

Ik doe niet mee in het koor van cynici, negativisten en sceptici over het eindrapport van het platform Onderwijs2032. Wat mij betreft is het een weloverwogen en nuttig document en kan het beschouwd worden als een terechte oproep aan scholen en in het bijzonder aan leraren om werk te maken van curriculumvernieuwing. Wat mij betreft mag dat langs de inhoudelijke lijnen die de commissie schetst (aangevuld met het ‘vergeten’ belang van godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming).

In hoeverre willen we in onze samenleving echt plaats maken voor een behoorlijk percentage islamitische inwoners, of ze nu derde generatie zijn of vluchteling uit Syrië? Feit is dat een toenemende minderheid in ons land islamitisch is en niet van plan lijkt te zijn om net zo hard te seculariseren als het gros van de autochtone christenen. In het onderwijs gaat het op veel plaatsen zelfs niet meer om een minderheid van de leerlingen en ouders.

Wie door de Beethovenstraat in Amsterdam loopt, zal zich niet gemakkelijk kunnen voorstellen dat daar in de oorlogsjaren ’s nachts mensen uit hun huizen werden gehaald. Trams, bestuurd door hun stadsgenoten, bekenden misschien, stonden gereed om hen af te voeren. We weten wie zij waren, we weten dat veruit de meesten zijn vermoord. 
Sommige bewoners hadden de razzia’s niet afgewacht en doken onder of pleegden zelfmoord. En er waren ouders die hun kinderen, soms baby’s nog, tijdig aan goede mensen hadden meegegeven, die ze elders onderbrachten. 

Pagina's