U bent hier

Blogs

Wennen aan een nieuw evenwicht

Vooraf

De bestuurder vertrekt. Er vindt een wisseling van de wacht plaats! Het is zo’n thema waarover wij ons in de afgelopen jaren steeds meer begonnen te verwonderen. In eerste instantie riep het vragen bij ons op als: wat is de aanleiding voor de bestuurder om te vertrekken, wat is de oorzaak en op welke manier zijn intern toezichthouders hierbij betrokken? Maar op een bepaald moment raakten we (nog) meer gefascineerd door het zoeken naar antwoord op vragen als:

Vorige week was het weer zover: het lerarentekort! Vlak voor de scholen beginnen, luidt de PO-Raad de alarmbel. Als er niets gebeurt is er over tien jaar een lerarentekort van 6.000 tot 8.000 banen in het primair onderwijs, want in die tien jaar zal 25 procent van de leraren met pensioen gaan. Bij zo’n laatste ‘berekening’ spits ik altijd mijn oren – ik zat in de auto toen ik het bericht hoorde – want als een arbeidzaam leven zo’n 40 à 45 jaar duurt is het toch logisch dat iedere tien jaar ongeveer een kwart van de medewerkers in die sector afzwaait.

Waar Nederland al massaal in weekendstemming was, de forenzen al op weg naar huis en scholen leeg druppelden, gebeurde er ergens op een school in Den Haag iets bijzonders. Niet voor het eerst, en ook niet voor het laatst. Aangekomen bij het prachtige schoolgebouw van Christelijk College de Populier werd ik op het bordes opgewacht door docent Arjan van der Meij. Ik was te gast bij een zogeheten Fabklas op de Populier.

Op de aftiteling van het spektakelstuk Brexit stond de naam van Dominic Cummings; erachter stond: director Vote Leave campaign. Ik ken hem uit de tijd dat hij de meest invloedrijke adviseur was van Michael Gove, die tussen 2010 en 2014 de onderwijsminister van Engeland is geweest. Gove geldt als het brein achter de Leave-campagne. Beiden heten een rauwdouwer te zijn, mensen die koste wat kost het bed eens flink willen opschudden. 

Het is natuurlijk best creatief van staatssecretaris Sander Dekker om naar een mogelijkheid binnen de grenzen van het duale onderwijsbestel te zoeken om de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs mogelijk te maken in plaatsen waar door de daling van het leerlingenaantal scholen gesloten dreigen te worden: hij wil het mogelijk maken dat zowel openbaar als katholiek/christelijk onderwijs in een samenwerkingsschool samengaan, mits er een identiteitscommissie komt.

15 Mei was de ‘International Day of Families’, in het Nederlands vertaald met ‘De Dag van het Gezin’. De Verenigde Naties riepen deze dag voor het eerst uit in 1993, om bewustzijn te creëren voor zaken die betrekking hebben op familie en gezin.

Pagina's