U bent hier

Blogs

CNV Onderwijs is vorige week in de openbaarheid getreden met de uitslagen van een onderzoek onder leerkrachten tot 35 jaar. De resultaten zijn schokkend, aldus de persberichten daarover. De helft van de jonge leerkrachten overweegt te stoppen met dit vak. Zo’n krachtig geluid van de noodklok verdient natuurlijk aandacht, want als dit waar is, heeft de onderwijsarbeidsmarkt een fors probleem.

Als school heb je als het goed is een hogere ambitie dan het voldoen aan de basiskwaliteit. Wat is er dan mooier als je op grond van een brede kwaliteitsmeting kunt groeien van ‘voldoende’ naar ‘goed’? Als je met het team kunt bouwen aan een verbetercultuur, gericht op hogere prestaties op doelen die passen bij je eigen visie. En als klap op de vuurpijl een onafhankelijke, kritische vriend in de vorm van de onderwijsinspectie die jou laat weten dat het predicaat ‘goed’ of zelfs ‘excellent’ bereikt is.

Dankzij het Centraal Planbureau weten we nu nog scherper wat de politieke partijen van plan zijn met het onderwijs. Een voor mij schokkende conclusie is dat de drie paarse partijen VVD, PvdA en D66 het eens zijn over de invoering van prestatiebekostiging in het onderwijs. De kans dat deze drie partijen samen de basis vormen van een nieuwe coalitie is best groot, dus de dreiging die hiervan uitgaat is reëel.

Pagina's