U bent hier

Blogs

“..Bij bestuurders bij wie het normatieve kompas nog gebrekkig is ontwikkeld, kan het zinnig zijn hen te socialiseren en te conditioneren..”

Recent werd ik door een collega gewezen op het rapport van de WRR met de titel Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties.

Het is net na de doop van haar pasgeboren kindje, dat de jonge moeder een gedicht voorleest in de kerk. Ik herinner me nog één zin van het gedicht: ‘…en we hopen dat je mag worden wie je bent!’ Zachtjes fluister ik tegen mijn vrouw: ‘Je mag blij zijn dat ik niet geworden ben, die ik ben…’ Maar dat terzijde.

De overheid gaat te diep in de keuken van het onderwijs kijken. Sterker: ze gaat in de pannen roeren. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker willen het onderwijstoezicht wijzigen: er komt een gedifferentieerd toezichtmodel. Voortaan is een school (zeer) zwak, voldoende, goed of excellent.

Ik was van de week op het Ministerie – er was een oploopje om er bij stil te staan dat het OCW programma Ouders en School Samen stopt. Maakt u zich geen zorgen – ‘ouderbetrokkenheid staat op de kaart en gaat er niet meer van af’ en ‘het heeft een integrale plek in ons beleid’. 

Daar was ie plots: de gevraagde brief van staatssecretaris Dekker over nut en waarde van toetsing in het funderend onderwijs. En wel 17 pagina’s lang. De voornemens om geen nieuwe verplichte landelijke toetsen en geen verplichte begintoets in het primair onderwijs in te voeren zal de oververhitte cultuur van het meten en weten wellicht wat temperen. 

Zelf blijf ik hangen bij een passage op pagina 16 van de brief, waarin Dekker oproept om het evenwicht tussen vertrouwen in en waarborging van het onderwijs goed te houden: 

Sommige zaken die op scholen aan de orde moeten komen zijn tijdloos. Je hebt het zelf ooit moeten leren en je ziet het bij je kinderen en kleinkinderen weer terugkomen. De verpakking, het lesmateriaal en de werkvormen kunnen anders zijn, de inhoud is in feite hetzelfde. Maar tegelijkertijd verandert er natuurlijk ook veel. Kennis veroudert snel en vaardigheden die nu erg belangrijk worden geacht waren vroeger helemaal niet in beeld. In ons land zijn scholen in hoge mate vrij om het onderwijs aan te passen aan nieuwe eisen en inzichten.

Pagina's