U bent hier

Blogs

Afgelopen week schreef ik iets over terugblikken en vooruitkijken. Deel één van een blogreeks in sprookjesvorm waarin we op zoek gaan naar de balans tussen vrijheid en begrenzing.
 

Dat het Vervangingsfonds ooit zou verdwijnen, was regelmatig onderwerp van gesprek tussen mij en bestuurders. Op hun verzoek ontwikkelden we bij Verus een training met een duidelijk verhaal over het hoe en wat als een medewerker zich ziekmeldt. Want de wetgeving rondom verzuim wordt complexer en er wordt veel van een schooldirecteur gevraagd. 

Wat we willen en wat we doen

Het belangrijkste motief om te starten met een intensieve samenwerking tussen school en kinderopvang is “een gezamenlijk gevoelde urgentie om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden,” zo beschrijft onderzoek van Oberon.   

Doorgaande lijn, krimp, huisvesting…

Dit ideaal wordt vaak geconcretiseerd of gestimuleerd door het ontwikkelen van doorgaande leer- en ontwikkellijnen of het verstevigen van een context waarin passend onderwijs en jeugdzorg tot zijn recht komen. 

Eind december en begin januari sta ik stil bij het jaar dat achter me ligt en kijk ik vooruit naar het jaar dat komen gaat. Waarschijnlijk ben ik niet de enige, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Ik kijk terug op de governancetrajecten die ik heb mogen begeleiden en beleef ze vaak in mijn hoofd helemaal opnieuw. 

Op een goed moment is voor kosteloos onderwijs gekozen en is besloten de kosten daarvan op de collectieve middelen te laten drukken. Maar daarmee heeft de overheid de mogelijkheid via bekostiging van het onderwijs te sturen. En zo is er een reële kans dat de techniek van bekostiging gaat overheersen en het beeld van onderwijs wordt vertekend.* 

Laatst kreeg ik het verzoek van een bestuurder om eens te praten over de systematiek van de gesprekscyclus. Nee, hij wilde echt met een adviseur hierover verder praten.

Ik moet eerlijk zeggen, in de auto op weg naar het gesprek sprak ik bij mezelf de hoop uit: “Als dit maar niet alleen over de formulieren gaat..”

Pagina's