U bent hier

Cursussen

Cursus
Incompany

Uw verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Vanwege de Wet Wia zijn de cao voor primair onderwijs en de cao voor voortgezet onderwijs ingrijpend gewijzigd wat betreft ontslag op grond van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Cursus
Incompany

Omgaan met persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen vereist een aantal zaken. In deze 2 uur durende cursus leert u waarop u moet letten bij het verwerken van dergelijke gegevens. Zo komen bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het leerlingdossier aan de orde en u krijgt een aantal handige praktijkvoorbeelden.

Cursus
Incompany
20 mrt 2018

Over de rechtspositie van werknemers in het onderwijs

Veel mensen die voor het eerst met arbeidsrecht in het onderwijs te maken krijgen, merken dat dit soms erg afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Om hierin duidelijkheid te scheppen hebben we deze cursus ontwikkeld.

Cursus
Incompany

Wat houden meldplicht en klachtrecht in?

In de Kwaliteitswet staat wat er van besturen, scholen en medewerkers wordt verwacht wanneer zich op school serieuze gevoelens van onvrede manifesteren. Bij ernstige klachten ben je als bestuur en school verplicht te handelen. De Kwaliteitswet is uitgewerkt in de meldplicht en het klachtrecht.

Cursus
Incompany

Waaraan moet een goed personeelsdossier voldoen?

Het personeelsdossier is een belangrijk element binnen het personeelsbeheer. Rondom inhoud- en bewaartermijnen is wettelijk veel vastgelegd. Het personeelsdossier is ook een belangrijk instrument bij de ontwikkelingsactiviteiten binnen uw organisatie. Maar er is ook een andere kant.

Bij problemen met een personeelslid is het belangrijk om terug te kunnen grijpen op het personeelsdossier. Waaraan moet een goed personeelsdossier voldoen? Daarover gaat het in deze cursus.